Atatürkün Eğitim Hayatı ve Gittiği Okullar Listesi

Mustafa Kemal Atatürkün Eğitim Hayatı

Küçük Mustafa, 1887 senesinin Haziran ayında ilköğrenimine başladı. İlkokula başladığı dönemde annesi, onun Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi’ne gitmesini istedi. Böylelikle “Atatürkün ilk gittiği okul” buydu. Bunun üzerine Mustafa Kemal bir süre bu okulda gitti. Ancak babasının arzusuyla kısa bir süre sonra Selanik’te modern öğretim yöntemlerine sahip Şemsi Efendi Mektebi’ne kaydını aldırdı. Bu okulda eğitim hayatına devam etti ve ilkokulu başarıyla tamamladı.

Şemsi Efendi, Mustafa’nın okuldaki başarısından ve üstün zekâsından oldukça etkilenmişti. O da onun okulda kalmasını ve kendini geliştirmesini istiyordu. Küçük Mustafa’nın yeni okulunda öğrenim görmesi, Şemsi Efendi için büyük bir mutluluk kaynağıydı.

Babasının tercih ettiği okulda öğrenim hayatına devam eden Mustafa, zamanla okulda çok sevilen bir öğrenci haline geldi. Öğretmenleri onun öğrenme hızına ve çalışkanlığına hayran kalmışlardı. Bu nedenle, öğretmenleri onun gelecekte başarılı bir insan olacağına olan inancını her fırsatta dile getiriyorlardı.

Mustafa’nın, Şemsi Efendi Mektebi’nde öğrenim görmesi, onun gelecekteki hayatına büyük bir etki yapacaktı. Çünkü burada aldığı eğitim, onun düşünce yapısını ve gelecekteki hedeflerini şekillendirecekti. Kendisine olan güveni ve başarısına olan inancı, burada aldığı eğitimle daha da pekişecekti.

atatürkün eğitim hayatındaki şemsi efendi okulu ataturkun egitim hayati
atatürkün eğitim hayatındaki şemsi efendi okulu ataturkun egitim hayati

Küçük Mustafa’nın hayatı, babasının ölümüyle birlikte büyük bir değişim yaşadı. Ali Rıza Efendi’nin ölümünden sonra ailesi, Selanik yakınlarındaki Lankaza’da bulunan Rapla Çiftliği’nde subaşılık yapan kardeşi Hüseyin Efendi’nin yanına taşındı. Bu süreçte çiftlik hayatının zorlukları nedeniyle Mustafa’nın eğitimi bir süreliğine aksadı.

Ancak ailesi, çiftlik hayatının Mustafa’nın geleceği için uygun olmadığını fark etti ve Selanik’e geri döndüler. Burada küçük Mustafa, halasının yanında kaldı ve öğrenimine kaldığı yerden devam etti.

Şemsi Efendi Mektebi’nde aldığı eğitimin ardından, Küçük Mustafa bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne devam etti. Ancak sonra bu okuldan ayrılıp, 1894 yılının Temmuz-Ağustos aylarında kendi kararı ile Askerî Rüştiye’ye müracaat ederek öğrenimine burada devam etti. Mustafa, bu okulu gerçekten sevdi ve öğretmenleri tarafından takdir edildi. Arkadaşları arasında üstün yetenekleri ve zekâsı ile kısa zamanda dikkat çekti.

Yazları Mustafa, dayısı Hüseyin Efendi’nin yanına gider ve çiftlikte kalmaya devam ederdi. Burada doğa ile iç içe olması, hayvanlarla ilgilenmesi, kendini daha da geliştirmesine yardımcı oldu. Bu deneyimler onun gelecekteki hayatında da önemli bir yere sahip olacaktı.

Mustafa’nın bu okula girişi, onun gelecekteki hayatına büyük bir etki yaptı. Askerî Rüştiye, onun askerî kariyerine hazırlık süreci oldu ve ona disiplin, liderlik ve cesaret gibi değerleri aşıladı. Bu okuldaki öğretmenleri de onun yeteneklerini fark etti ve ona destek oldular. Mustafa, bu okulda öğrendikleri sayesinde gelecekte önemli bir lider olacak kadar kendini geliştirdi.

Küçük Mustafa, askerî okullarda aldığı eğitimin yanı sıra özel dersler de almıştı. Selanik’te öğrenim gördüğü sıralarda Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan siyasi olaylardan da haberdar oluyordu. Özellikle Abdülhamid’in baskıcı yönetimine karşı gelişen muhalefeti ve fikir hareketlerini yakından takip ediyordu.

Manastır Askerî İdadisi’nde okurken, Mustafa Kemal, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda öğrenci liderliği ve öncülük etme yeteneğiyle de sivrildi. Özellikle disiplin konusunda çok katı olan okul yönetimine karşı öğrenci temsilcisi olarak çıkardığı sesi, arkadaşlarının da desteğiyle, önemli değişimlerin yaşanmasına neden oldu. Ayrıca, Mustafa Kemal bu dönemde edebiyat ve şiirle de yakından ilgilendi. Sık sık şiirler yazıp arkadaşlarına okurdu.

Mustafa Kemal’in yakın arkadaşı Ömer Naci ile birlikte edebiyat ve fikir tartışmaları yapması da onun düşünsel gelişimine katkıda bulundu. Ömer Naci, Mustafa Kemal’in fikirlerini sorgulayan bir arkadaşıydı ve zaman zaman tartışmaları da oldukça hararetli geçerdi. Ancak bu tartışmalar, Mustafa Kemal’in fikirlerinin daha da keskinleşmesine ve güçlenmesine yol açtı.

Fransızca öğrenimi de Mustafa Kemal için oldukça önemliydi. Çünkü o dönemde, askerî eğitim veren okullarda Batı dillerinin öğretilmesi oldukça yaygındı. Mustafa Kemal, Fransızca derslerine büyük bir özenle çalışırdı ve yazları Selanik’e döndüğünde de özel öğretmenlerden ders almaya devam ederdi. Bu sayede, ileride diplomatik kariyerinde ve uluslararası ilişkilerde Batılı devletlerle yapacağı müzakerelerde, yabancı dil bilmek ona büyük bir avantaj sağlayacaktı.

Manastır Askerî İdadisi’ndeki başarılı eğitimi ardından genç Mustafa Kemal, İstanbul’daki Harp Okulu’na kabul edildi. Burada gösterdiği üstün yetenekler ve başarılarla, hocalarının ve arkadaşlarının takdirini kazandı. Üç yıllık eğitiminin ardından teğmen rütbesiyle mezun oldu ve eğitimine Harp Akademisi’nde devam etti. Harp Akademisi’ndeki eğitim sürecinde de başarısını sürdürdü ve üsteğmen rütbesine yükseldi. 1905 yılında ise kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

Mustafa Kemal, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ndeki eğitiminde sadece askerî derslere değil, matematik ve edebiyat derslerine de ilgi gösterdi. Dil öğrenimi de önemsedi ve yaz tatillerinde Fransızca dersleri almak için Selanik’e gidiyordu. Ayrıca, memleket ve millet davalarıyla ilgili düşüncelerini cesaretle ifade eden bir subay olarak tanınıyordu. Bu cesareti ona aydın ve inkılapçı bir subay kimliği kazandırdı. Ancak, istibdat dönemi baskılarından dolayı tutuklanma riski vardı. Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra İstanbul’da tutuklu kaldı ve istibdat rejimine karşı tutumundan dolayı şüphelenildi. Bu süreçte, Suriye bölgesine Şam’a atanarak görevlendirildi.

Mustafa Kemal Atatürkün Gittiği Okullar Listesi

Mahalle Mektebi: Atatürkün eğitim hayatı annesinin isteğiyle Mustafa Kemal okul yaşına gelince ilk olarak mahalle mektebine gitmiştir.

Şemsi Efendi Okulu: Kısa bir süre mahalle mektebine giden Mustafa Kemal, daha sonra Şemsi Efendi okuluna yazılarak eğitimine burada devam etmiştir. Bu okulda eğitimine devam ederken babasını kaybeden Mustafa Kemal, bir müddet eğitimine ara vererek annesi ile birlikte dayısının yanına Rapla Çiftliği’ne gitmek zorunda kalmıştır.

Selanik Askerî Rüştiyesi: Mustafa Kemal’in askerlik kariyeri, ailesinin ölümü ve maddi sıkıntılar nedeniyle zorlu bir başlangıç ​​yaşadı. Annesinin onun geleceği için endişelenerek, Selanik’teki akrabalarının yanına gitmesini ve Mülkiye Rüştiyesi’ne devam etmesini sağladı. Ancak genç Mustafa Kemal, askerlik hayalleriyle yanıp tutuşuyordu ve okuldan ayrılarak asker olmak için Selanik Askerî Rüştiyesi’ne girdi. Burada aldığı eğitim, askeri disiplin ve düzen hakkında ilk bilgileri edinmesine yardımcı oldu.

Mustafa Kemal’in Selanik Askerî Rüştiyesi’nde öğrenci olduğu dönem, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemiydi. Genç Mustafa Kemal, ülkesinin geleceğine dair kaygılar taşıyor ve öğrendiği askeri bilgileri ve ilkeleri uygulayarak ülkesine hizmet etmek için hazırlanıyordu. Burada edindiği disiplin ve düzen anlayışı, hayatının ilerleyen dönemlerinde kendisine bir lider olarak yol gösterdi.

Selanik Askerî Rüştiyesi, Mustafa Kemal’in askerlik ve siyasi hayatında önemli bir yer tutuyor. Burada aldığı eğitim, onun sadece bir asker değil, aynı zamanda bir lider olarak yetişmesine yardımcı oldu. Bu okulda kazandığı askeri disiplin ve düzen anlayışı, onun hayatının geri kalanında önemli bir rol oynadı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki rolünü belirleyen temel değerler arasında yer aldı.

Manastır Askerî İdadisi:
Mustafa Kemal, Selanik’teki Mülkiye Rüştiyesi’ne gitmek üzere ayrılmadan önce ailesiyle birlikte çalkantılı bir dönem yaşadı. Selanik’e vardığında ise akrabalarının yanında kalmaya başladı ve bir yandan da eğitim hayatına devam etti. Selanik Askerî Rüştiyesi’ne sınavı kazanarak girdi ve askerlikle ilgili ilk adımlarını attı. Okulda derslerin yanı sıra öğrenci arkadaşlarıyla birlikte çeşitli tartışmalara girdi ve memleketin içinde bulunduğu durumla ilgili fikirlerini geliştirdi.

Selanik Askerî Rüştiyesi, Mustafa Kemal’in askerlik ve siyasi hayatında önemli bir rol oynadı. İlk kez bu okulda askeri disiplin ve düzenle tanışan Mustafa Kemal, burada kazandığı disiplinli yapı ve itaatkârlık özellikleri, hayatının ilerleyen dönemlerinde onun liderlik vasıflarını güçlendirdi.

İddia edilenin aksine, Mustafa Kemal’in asker olma hayali çok öncelere dayanıyor. Selanik Askerî Rüştiyesi’nde İttihatçı hocalardan etkilenen Mustafa Kemal, batılılaşma düşüncesinin temelini oluşturarak siyasi fikirlerindeki gelişimine katkıda bulundu. Bu okulda edindiği bilgi ve birikimler, hayatının ilerleyen dönemlerindeki liderlik vasıflarının şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.

Dömeke Meydan Savaşı, Selanik Askerî Rüştiyesi’nde okurken Mustafa Kemal’in çok ilgisini çeken bir olaydı. Savaşa katılmak istedi ancak kabul edilmedi. Bu olay, Mustafa Kemal’in askerlik hayatı üzerindeki kararlılığını ve bağlılığını daha da pekiştirdi.

İstanbul Harp Okulu: 1899 yılında İstanbul’a gelen Mustafa Kemal bu okula kayıt olmuştur. Askerlik mesleğini çok seven Mustafa Kemal bu okulda da başarılı bir eğitim hayatı geçirmiştir. Amacı kurmaylık sınavlarını kazanarak akademiye gidebilmekti.

İstanbul Harp Akademisi: Akademi sınavlarını kazanan Mustafa Kemal 10 Ocak 1902’de teğmen rütbesi ile buradaki eğitimine başladı. Atatürkün hayatında bu okuldaki öğretmenlerin bilgi birikiminden yararlanması çok önemli bir yere sahiptir. Eğitimini tamamlayarak 11 Ocak 1905’te akademiyi kurmay yüzbaşı olarak bitirmiştir.

NOT: Mustafa Kemal’e özellikle okuduğu askeri okulların katkısı çok olmuştur. Onun hayatını şekillendiren birçok bilgi, beceri ve görüşün temelleri bu okullarda atılmıştır. Mesleğinde ilerlemeyi düşünen Mustafa Kemal öğrencilik hayatında çalışkan ve başarılı olmuştur.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir