İbni Sina

İbni Sina Kimdir Hayatı eserleri nelerdir

Tıp adamı, fizikçi, yazar, filozof ve bilim insanıdır. Batı kaynaklarında Avicenna olarak geçmektedir. İbni Sina, Eş-Şeyhu’r Reis (Baş üstat) bir diğer lakabıdır. En önemli eseri El-Kanun F i’t Tıbb’dır. (Tıp Kanunu) Kitabüş Şifa, Kitabü ’l-Necat ve İşarat ve’l-Tembihat diğer önemli eserleridir. Kan dolaşımı üzerine çalışmalar yapmıştır. Küçük kan dolaşımını bulmuştur. İnsandan bağımsız bir ruhun varoluşu. İbn-i Sina’ya göre Tanrı’dan yansıyan bir delil olarak gören ilk islam alimlerinden biridir.

İbni Sina’nın Çalışmaları ve Buluşları Kısaca

Batı kaynaklarında Avicenna olarak geçmektedir. İbni Sina, Muallim-i Evveli Aristo namıyla üçüncü öğretmen olarak kabul edilir. Eş-Şeyhu’r-Reis (Baş üstat) bir diğer lakabıdır. İbn-i Sina’nın en önemli eseri El-Kanun Fi’t Tıbb (Tıp Kanunu)’dur. Bu eser XIX. yüzyıla kadar Doğu ve Batı dünyasında el kitabı olarak kullanılmıştır. Bu kitapta zatülcenp (göğüs zarı iltihabı), zatürre, menenjit, yüz felci, sarılık ve kemik iltihabı hastalıklarını tanıtarak bunların tedavi yöntemlerini anlatmıştır.
Şeker hastalığını tespit etmeyi başaran İbni Sina, nabız inceleme yöntemiyle damar ve kalp hastalıklarını belirlemiştir. İbn-i Sina’ya kadar tedavinin psikolojik yönü, hekimlerden çok müslüman alimler tarafından yürütülmekteydi. İbni Sina’ya göre insanda ruh ve beden olmak üzere iki cevher bulunmaktadır. Bunların her birinin kendine özgü hastalıkları olduğunu ifade eden İbn-i Sina, akıl hastalıklarının meşguliyet, şok, telkin ve müzik ile tedavi edilebileceğini belirtmiştir.
Kan dolaşımı üzerine çalışmalar yapmıştır. Küçük kan dolaşımını bulmuştur. Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Ay’daki büyük kraterlere genellikle bilim tarihinde önemli yeri olan bilim insanlarının isimlerini vermektedir. Bu isimler arasında yer alan Türk İslam alimlerinden biri de İbn-i Sina’dır. İbn-i Sina, öğrencisi el-Cüzcanî ile birlikte gözlemevi kurmuş ve bu gözlemevine ait araç ve gereçleri kendisi çizmiştir. Ufuk açısını ölçmeye yarayan ve “azimut halkası” adı verilen büyük boyutlu bir gözlem aleti yaptığı bilinmektedir. Bu ölçme aracı daha sonra yıldızlar arası açısal uzaklıkları ölçmek üzere teleskoplara uygulanmıştır.
İbn-i Sina, görme fizyolojisi ve ışık konusunda kendisinden önce çalışmalar yapan Pisagor ve Aristo’nun görüşlerini incelemiş, deney ve gözleme tabi tutmuştur. İbn-i Sina’ya göre görme, dıştan göze gelen ışınlarla mümkün olmaktadır. Gözde meydana gelen görüntü, tıpkı aynadaki yansıma gibidir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir