Farabi

Farabi Kimdir Hayatı eserleri nelerdir

Türkistan’ın Farab şehrinde doğmuştur. Türk-İslam dünyasında pozitif bilimlerin kurucusu kabul edilmektedir. Batıda Al-Pharabius lakabı ile tanınmıştır. Farabi‘ye, Aristo mantığını en iyi şekilde yorumladığı için Muallim-i Sani (İkinci öğretmen) veya Hace-i Sani denilmiştir. Yazdığı eserlerde metafizik, politik felsefe, mantık, müzik, bilim, ahlak, bilgi felsefesi ve ilahiyat yoğunluktadır. El M edinet’ül Fazıla (Fazilet Şehri) eserinde devlet başkanında olması gereken özellikleri belirtmiştir. İhsan-ul-Ulum adlı eserinde pozitif bilimleri ilk defa sınıflandıran islam alimlerindendir. Kitab-ı Musiki adlı müzik kitabı yazmıştır. Musiki aletleriyle ilgili ilkeleri ortaya koymuştur. Dünya ve islam tarihinde Birleşmiş Milletler fikrini ortaya ilk atan düşünürdür. El Kindi’nin kurduğu Meşailik akımının ikinci kurucusu sayılmıştır.
Türk-İslam dünyasında pozitif bilimlerin kurucusu olarak kabul edilmiştir. Batıda Alpharabius lakabı ile tanınmıştır. Aristo mantığını en iyi şekilde yorumladığı için Muallim-i Sani (İkinci öğretmen) veya Hace-i Sani denilmiştir. Yazdığı eserlerde metafizik, politik felsefe, mantık, müzik, bilim, ahlak, bilgi felsefesi ve ilahiyat yoğunluktadır.

Farabi’nin Kitabı

El Medinet’ül Fazıla (Fazilet Şehri): Devlet başkanında olması gereken özellikleri belirtmiştir. İhsanül-Ulum adlı eserinde pozitif bilimleri ilk defa sınıflandırmıştır. Kitab-ı Musika adlı müzik kitabı yazmıştır. Musiki aletleriyle ilgili ilkeleri ortaya koymuştur. Fârâbî, müzikte sesleri notalarken logaritmayı icat etmiştir. Musiki alanındaki eserinde ud ve kanun gibi müzik aletlerinden ilk defa bahseden kişi Farabi’dir. Fârâbî felsefede kavramları; tahlilî (analitik) ve terkibî (sentetik) olarak ikiye ayırmış ve Leibniz ile Kant’a bu konuda öncülük etmiştir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir