Lidyalılar

Lidyalılar Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Hakkında Kısaca Bilgi

  • Gediz – Büyük Menderes ırmakları arasında kurulmuş olup ilk kralları Gides’tir. Başkentleri Sard’dır.
  • Sard’dan Asurluların başkenti Ninova’ya kadar Tarihi Kral Yolunda Doğu – Batı ticaretini geliştirmişlerdir.
  • Ticareti geliştirmek için MÖ 700’de parayı ilk kez kullanmışlardır. Kanunları ticareti korumaya yöneliktir.
  • Düzenli ve daimi ordu yerine paralı askerlerden ordu kurmaları yıkılmalarını da kolaylaştırmıştır.
  • Devlet yönetiminde kralların yanında toprak sahipleri ve tüccarlar da yer almışlardır.
  • Lidyalıların çok tanrılı inanışları vardır.
  • Dil, edebiyat ve mimaride önce Hititlerin daha sonra ise Yunanların tesirinde kalmışlardır.
  • Persler tarafından yıkılmışlardır.

En parlak dönemlerinde kuzeyde Marmara Denizi, batıda Ege Denizi, doğuda Kızılırmak’la sınırlanan Lydia Krallığı, MÖ VIII. yüzyılın sonlarından MÖ 546 yılında yıkılana kadar Ön Asya’nın en önemli krallıklarından biri olmuştur. Mermnad Hanedanı’nın ilk kralı Gyges bir saray darbesi ile iktidarı ele geçirmiştir. Gyges Kimmer tehlikesine karşın Asurlulardan yardım İstemiş, daha sonra da Asurlulara karşı Mısır isyanını desteklemiştir. Gyges, Kimmerlere karşı savaşırken hayatını kaybetmiş ve yerine Ardys geçmiştir. Alyattes, Kimmerleri Lydia’dan sürmüş ve Medlere karşı savaşmıştır. 28 Mayıs 585 tarihinde Kızılırmak yakınlarında Medlerle savaşırken Güneş tutulmuş bunun üzerine savaşa son verilerek Kızılırmak’ın Lydia ve Medlerle sınır olmasını öngören bir antlaşma imzalanmıştır. Alyattes’in ardından başa geçen oğlu Kroisos (560-546) Dönemi’nde Lydia Krallığı en parlak çağını yaşamıştır. Ancak Medlerin yerine İran’da Pers İmparatorluğu’nun temellerini atan Kyros, Sardes’i kuşatarak 546 yılında Lydia Krallığı’na son vermiştir. Lydia kralları özellikle de Tmolos Dağı’nda çıkarılan altınlarla zenginleşmişlerdir. Yunan dünyası ile sıkı ilişkiler içine girmiş ve Yunan kehanet merkezlerine hediyeler göndermişlerdir. Lydia kralları toprağın yığılmasıyla oluşturulan tümülüslere gömülmüşlerdir.

Tarih
Yandex.Metrica