Harzemşahlar

Harzemşahlar Devleti (1097 -1231)

     Ceyhun Nehri’nin Aral Gölü’ne döküldüğü yerin etrafına Harezm denir. Bu devletin ilk hükümdarı Kutbeddin Muhammet’tir. Harzemşahların’ merkezi Harezm’dlr.

     Büyük Selçuklulardan koparak kurulan devletlerden biridir. Bu devlet aynı zamanda Büyü Selçuklu Devleti’ni kesin olarak tarih sahnesinden kaldırmıştır. Moğollarla mücadele etmişlerdir. Ahlat ve Doğu Anadolu konusunda Anadolu Selçukluları ile Harzemşahlar arasında anlaşmazlık baş gösterince İki devlet arasında Yassıçemen Savaşı (1230) yapılmıştır. Harzemşahlar bu savaşta Alâeddin Keykubat tarafından büyük bir yenilgiye uğratılmıştır. Toprakları Moğol işgaline uğramıştır. Bu devletin toprakları Moğollarla Anadolu Selçuklu Devleti arasında bulunmaktaydı. Harzemşahların ortadan kalkmasından sonra Anadolu Moğol akınlarına daha çok maruz kalmıştır.

 
 
• Merkezi Ürgenç (Gürgenç) olmak üzere Harezim’de kuruldu. Kurulduğu yerden ismini aldı. • Kendisini Büyük Selçuklu Devleti’nin devamı olarak gördü. • Yassıçimen Savaşı’nı (1230) ASD’ye karşı kaybetti. • Otrar Faciası’nı yaşadı. 12331 (Moğollar tarafından) (Ürgenç haritadan silindi) • İlhanlılar tarafından yıkıldı.

  • → Harzemşahlar

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir