Harzemşahlar Devleti (1097 -1231)      Ceyhun Nehri’nin Aral Gölü’ne döküldüğü yerin etrafına Harezm denir. Bu devletin ilk hükümdarı Kutbeddin Muhammet’tir. Harzemşahların' merkezi Harezm’dlr.      Büyük Selçuklulardan koparak kurulan devletlerden biridir. Bu devlet aynı zamanda Büyü Selçuklu Devleti’ni kesin olarak tarih sahnesinden kaldırmıştır. Moğollarla mücadele etmişlerdir. Ahlat ve Doğu Anadolu konusunda Anadolu Selçukluları ile Harzemşahlar arasında anlaşmazlık baş gösterince İki devlet arasında Yassıçemen Savaşı (1230) yapılmıştır. Harzemşahlar bu savaşta Alâeddin Keykubat tarafından büyük bir yenilgiye uğratılmıştır. Toprakları Moğol işgaline uğramıştır. Bu ......