Kategori: Edebiyat

Şiir Türleri

Şiir Türleri Nelerdir ve Anlamları Şiir, edebiyatın en eski ve en etkileyici türlerinden biridir. Batı edebiyatında, eski Yunan edebiyatı ve Latin edebiyatından gelen köklü geleneğe dayanır. Şiir türleri, edebiyata ve şiire zenginlik ve çeşitlilik kazandırır. Her biri kendi özgün tarzıyla okuyucuları etkilemeye ve düşündürmeye devam eder. Şiirin bu engin dünyasında herkesin kendine uygun bir tür […]...

Didaktik Şiir

Didaktik Şiir Nedir, Ne Demektir Tanımı Didaktik şiirler, öğretme amacıyla yazılır. Duygulara değil, düşünceye seslenir. Didaktik şiir; bilim, sanat, felsefe, din ve ahlak gibi alanlara özgü bilgiler verir. Bunlarla ilgili kuralları ve ilkeleri öğretir. Şairlerin topluma farklı konularda yol göstermek ve öğretmek amacıyla kaleme aldığı değerli eserlerdir. Bu tür şiirler, bir nevi öğretici nitelik taşır […]...

Pastoral Şiir

Pastoral şiir, insana huzur veren çoban ve kırsal yaşamın masalsı güzelliklerini büyülü bir dille yansıtan özel şiirlerdir. Bu tür şiirler, doğanın sade ve içten güzelliklerine odaklanırken, yapmacıklıktan ve gösterişten uzak bir sadelik ve doğallık taşır. Pastoral şiir, aynı zamanda “bukolik şiir” veya “çoban şiiri” olarak da anılırlar. Bu şiir türlerinde söz oyunları yapılmaz. Gösterişten ve […]...

Dramatik Şiir

Dramatik Şiir Nedir, Ne Demektir Dramatik şiir, tarihin derinliklerinde Eski Yunan tiyatrosunda kullanılan ve oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözleri şiirsel bir şekilde ifade ettiği özel bir şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında, sahnelenen oyunlardaki diyaloglar, şairler tarafından özenle şiirleştirilir ve oyunculara ezberletilirdi. Bu uygulama, dram tiyatro türünün 19. yüzyıla kadar süren bir geleneğini oluşturmuştur. Ancak, ilerleyen dönemlerde […]...

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z  BAB Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrıldığı bölümlerden en geniş olanı. BÂDE Üzüm şarabı. Ama tasavvuf edebiyatında aşk anlamındadır. BAHR-I TAVÎL Vezinli, kafiyeli […]...

Dede Korkut Hikayeleri

Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi Asıl ve tam adı: “Kitab-ı Dedem Korkut alâ Lisan-ı Tâife-i Oğuzân” (Oğuz Boyları dilince yazılmış, Dede Korkut Kitabı) dır. Dede Korkut Hikayeleri, XII., XIII., XIV. asırlarda Anadolu’nun doğusunda; bu asırlar süresince buraya gelip yerleşmiş, buralarda vatan tutmuş Oğuz Türkleri arasında yaşamış, işlenmiş ve yayılmış hikayelerdir. Bir ön söz ve […]...

Garip Akımı Hareketi (Birinci Yeniciler)

Garip Akımı Nedir Nasıl Ortaya Çıkmıştır Garip akımı, Türk edebiyatında 1941-1950 yılları arasında ortaya çıkan bir edebi harekettir. Türk şiirinin yenileşme hareketlerinin en önemlilerinden biri olarak kabul edilen Garip akımı, Türk şiirinde yapı ve içerik açısından yenilikçi bir yaklaşım sergilemiştir.  “Garipçiler”, “Garip”, “Birinci Yeni” gibi adlarla anılan bu şiir hareketi Türk şiirinde önemli yeniliklere imza […]...

Eflatun Cem Güney

Eflatun Cem Güney Kimdir Hayatı Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dünyaya geldi. Henüz çok küçük bir çocukken, hem anne hem de babasını kaybetmesi nedeniyle 1903 yılında amcasının yanına Sivas’a taşındı. Eflatun Cem Güney, Sivas’a yerleştikten sonra öncelikle Sivas Fevziye İbtidaisi’ne kaydoldu, burada başarılı bir şekilde eğitim gördü ve mezun oldu. Ardından Sivas […]...

Tanzimat Edebiyatı Dönemi Şiiri

Tanzimat Döneminde Şiir Hakkında Bilgi Tanzimat Fermanı’nın (1839) ilanından sonra, siyasi ve sosyal alanda gerçekleşen Batı kaynaklı değişimler ve gelişmeler, şiire de yansır. Söz konusu değişimlere uyum sağlayan Şinasi, 1859 yılında Fransızcadan çevirdiği şiirleri Tercüme-i Manzume adlı eserinde yayımlar. Sonraki yıllarda ise özellikle Fransız şairlerinden yapılan başka çevirilerle devam eder. Bu çeviriler aracılığıyla Türk edebiyatında […]...

Saf Şiir (Öz Şiir)

Saf Şiir (Öz Şiir) Anlayışı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Saf şiir (öz şiir); bir mesaj verme kaygısından uzak, amacı sadece estetik (güzellik) olan şiirdir. Öğretici değildir, hikâye unsuru barındırmaz, genellikle bireysel temaları işler. Saf şiirde ses ve söz, şiir oluşturma özelliğinde birleşir. Merdiven adlı şiirin aşağıdaki dizelerinde olduğu gibi dil ve anlam ögeleri, sezdirme ve […]...

Fecr-i Ati Edebiyatı

Fecr-i Ati Edebiyatının Oluşumu – Doğuşu – Ortaya Çıkışı 1901’de Servetifünun dergisi kapatılmış ve edebiyat dünyasında bir boşluk oluşmuştu. Bir grup genç sanatçı, bu boşluğu doldurmak için bir araya geldi. Bu topluluğun adının ne olacağı konusunda birçok isim ortaya atılmış bunlardan Faik Ali’nin teklif ettiği Fecriati (geleceğin ışığı) ismi kabul edilmiş ve Faik Ali başkan […]...

Servet-i Fünun Edebiyatının Özellikleri

Ana Hatlarıyla Servetifünun Dönemi Hakkında Kısaca Özet Bilgi Servetifünun Dönemi, Batı etkisindeki Türk edebiyatının çok kısa ama çok etkili bir dönemidir. Bu dönemde meydana getirilen eserler, halka hitap etmekten uzaktır. Dönemin aydın kesimine hitap eder. Bu bakımdan bu edebiyata “salon edebiyatı” adı da verilmiştir. 1891 ’de Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılan ve bir bilim dergisi olan […]...

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Tanzimat edebiyatı, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve kültürel dönüşümünü yansıtan bir edebiyat akımıdır. Bu akım, 3 Kasım 1839 tarihinde Mustafa Reşid Paşa tarafından ilan edilen ve Gülhane Hattı Hümayunu olarak da bilinen yenileşme beratının yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu belge, Tanzimat Fermanı olarak da anılacak ve hem siyasi alanda hem de edebiyat […]...

Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin Hayatı Biyografisi ve Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1870-1934): 1887’de on yedi şiirden oluşan ve ilk şiir kitabı olan, “Tâmât”ı yayımlamıştır. 1894’ten sonra yaptığı seyahatler, gezi edebiyatımıza önemli yapıtlar kazandırmıştır. Sıhhiye müfettişi olarak Arabistan’a, Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde şehrine gönderilmiş, o zaman için hayli güçlükler taşıyan bu uzun seyahatin notlarını Servet-i Fünûn’da yayımlamış, […]...

Tanzimat İkinci 2. Dönem Edebiyatı

Tanzimat Edebiyatı’nın İkinci Dönemi Tanzimat edebiyatının ikinci dönemi, Osmanlı-Rus Savaşı’nın gerekçe gösterilerek I. Meşrutiyet Meclisi’nin 1877’de kapatılmasıyla birlikte ortaya çıkan baskıcı bir yönetimin hâkim olduğu bir dönemdir. Bu baskıcı yönetim, sadece siyasi alana değil, sanat ve edebiyat alanına da derin bir etki yapmıştır. İkinci dönem sanatçıları, devrin siyasi baskılarından dolayı topluma yönelik sanat eserleri üretmekte […]...

Tanzimat Edebiyatı Döneminde İlk Gazeteler ve Gazetecilik

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında İlk Gazeteler Tanzimat dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecinde önemli bir aşamayı ifade eder. Bu dönemde, Batı’da yaşanan gelişmelerin etkisiyle, Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı önemli ölçüde değişti. Bu değişim sürecinde, yeni düşüncelerin ve fikirlerin yayılması için yayın organlarına ihtiyaç duyuldu. Bu nedenle Tanzimat döneminde birçok gazete ve dergi yayınlandı. […]...

Namık Kemal

Namık Kemal Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği ve Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1840-1888): Namık Kemal, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biridir ve doğum yeri Tekirdağ’dır. İlk ismi Mehmet Kemal olan yazar, küçük yaşta annesini kaybetmiştir. Yaşamının erken dönemlerinde, dedesi memurluk görevleri nedeniyle farklı yerlere taşındığı için eğitim hayatını farklı yerlerde sürdürmüştür. Sanatçı, eğitim hayatı boyunca […]...

Cumhuriyet Dönemi 1923 – 1940 Arası Şairleri ve Şiiri Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi, Türk edebiyatı ve şiirinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu dönemde gerçekleşen büyük siyasal dönüşümler ve rejim değişiklikleri, sadece toplumun genel yapısını değil, aynı zamanda edebiyat ve özellikle şiir alanındaki etkinlikleri de etkilemiştir. 1923-1940 yılları arasında Türk şiiri, bu dönemdeki olaylarla şekillenen köklü değişimlere tanıklık etmiştir. Bu dönemde, Cumhuriyetin ilanı, Türkiye’nin siyasi, sosyal […]...

Yedi Meşaleciler

Yedi Meşalecilerin Ortaya Çıkışı – Doğuşu Muammer Lütfi ‘Bahşi’, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok ve Ziya Osman Saba, 1928 senesinde hep birlikte Yedi Meşale adlı kitabı yayımlayarak yeni bir edebi topluluk yaratmayı amaçladılar. Bu heyecan verici girişimleriyle, “Cumhuriyet döneminin ilk edebiyat topluluğunu” kurdular. Bu nedenle Yedi Meşaleciler, Türk […]...

Beş Hececiler

Beş Hececiler Kimlerdir Ortaya Çıkışı – Doğuşu Hecenin Beş Şairi olarak da bilinen Beş Hececiler, 1910’ların başında şiire Fecr-i Ati akımının tesiri ile sanat hayatlarına adım attılar. Başlangıçta her ne kadar aruz ölçüsüyle şiir yazmış olsalar da Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp gibi dönemin en önemli sanatçılarının da tesiriyle hece ölçüsüne doğru bir yönelim gösterdiler. […]...