Cahit Zarifoğlu

Cahit Zarifoğlu Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1940-1987)

Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. İlk şiirlerini Maraş Lisesindeyken yazan şair, bu yıllarda Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan, Rasim Özdenören gibi ünlü isimlerle sıra arkadaşlığı yaptı.
Cahit Zarifoğlu üniversite yıllarında iken çeşitli dergilerde şiirlerini ve yazılarını yayımlamıştır. Bu eserleriyle tanınan şair, 1976’dan sonra Ankara’da yayınlanan Mavera ve Edebiyat dergilerinin sürekli yazarlarından biri olmuştur. Cahit Zarifoğlu’nun ilk şiirleri soyut ve bireysel duygularla ilgilidir. Daha sonra mistik-dinî şiire yönelmiştir. Hikâyeleri ve çocuk kitapları da aynı çizgidedir.
Dinî değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiir anlayışının önemli temsilcilerinden biri de Cahit Zarifoğlu’dur. Şiirlerinde Anadolu insanının dinî duyarlılıklarını dile getirmiştir. Gençlik yıllarında Sezai Karakoç’tan etkilenen Zarifoğlu, şiirlerinde benlik, varoluş sorunu, Doğu-Batı çatışması, aşk, aile ve modernleşmenin birey üzerinde yarattığı olumsuz etkiler gibi birçok farklı temayı ele almıştır.
Cahit Zarifoğlu 1973-1977 yılları arasında çeşitli dergilerde yayımladığı şiirlerini “Menziller” adlı kitabında toplamıştır. Biçim ve tema bakımından önceki şiirlerinden farklı özellikler taşıyan şiirlerinden biri de “Kabul” adlı şiiridir. Şiirin beyit düzeniyle kurulması, son beyitte mahlas kullanılması Cahit Zarifoğlu’nun divan şiir biçimine yöneldiğini gösterir. Kelime seçiminde ve söyleyişte de aynı yöneliş söz konusudur.
Eserleri: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış, Gülücük, Ağaç Okul (şiir); İns, Serçekuş (hikâye); Bir Değirmendir Bu Dünya, Zengin Hayaller Peşinde (deneme); Mektuplar (mektup)…

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir