Sefiller Özeti Victor Hugo

 • Romanın adı: Les Misérables (Sefiller)
 • Yazar: Victor Hugo
 • İlk yayımlanma tarihi: 1862
 • Türü: Roman
 • Konusu: Fransa’da 19. yüzyılın başlarında geçen, yoksulluk, adaletsizlik, ahlaki değerler ve insan doğası gibi temel konulara odaklanan bir hikaye.
 • Ana karakter: Jean Valjean – yoksulluk içinde yaşayan bir hırsız
 • Diğer karakterler: Fantine, Cosette, Marius Pontmercy, Javert, Thenardier ailesi gibi birçok karakter.
 • Önemi: Fransa’nın 19. yüzyıl toplumsal yapısına eleştirel bir bakış sunması ve yoksulluk, adaletsizlik ve insanlık gibi evrensel konulara odaklanması nedeniyle tarihsel bir belge niteliği taşır. Ayrıca, modern edebiyatın öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 • Dil ve üslup: Hugo’nun gerçekçi anlatım tarzı, ayrıntılı betimlemeler ve derin karakter analizleri gibi özellikleri ile dikkat çeker.

Sefiller Özeti (Kısaca)

Fransız Devrimi dönemi ve sonrasında geçmektedir. Romanın ana karakteri, eski mahkum Jean Valjean’dır. Jean Valjean, 19 yıl boyunca hırsızlık suçundan hapis yattıktan sonra, özgürlüğüne kavuşur ancak geçmişi nedeniyle toplumda dışlanır.

Roman, Jean Valjean’ın hayat mücadelesini, Fantine adlı bir kadınla karşılaşmasını, Fantine’in ölümünden sonra kızı Cosette’yi evlat edinmesini, Cosette ile birlikte Paris’te yaşamasını, Cosette’in aşık olduğu Marius’un devrimci harekete katılmasını ve sonunda Jean Valjean’ın Marius’u kurtarması ve ölümüyle sonuçlanmaktadır.

Sefiller, insanlık ve merhamet konularını ele alan bir roman olup, aynı zamanda yoksulluk, adaletsizlik ve toplumsal sınıfların sorunlarını da işlemektedir. Romanın dil ve üslubu oldukça zengin ve ayrıntılıdır ve tarihi ve siyasi detayları içermektedir. Sefiller, dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biridir ve birçok uyarlaması yapılmıştır.

Sefiller Romanının Özeti (Detaylı)

Les Misérables (Sefiller), Victor Hugo tarafından yazılmış olan bir romandır. Fransa’da 19. yüzyılın başlarında geçen hikaye, yoksulluk, adaletsizlik, ahlaki değerler ve insan doğası gibi temel konulara odaklanmaktadır. Roman, okuyucuya tarihsel bir belge niteliği taşıyan, gerçekçi bir anlatım sunar ve modern edebiyatın öncülerinden biri olarak kabul edilir.

Romanın ana karakteri Jean Valjean, yoksulluk içinde yaşayan bir hırsızdır. Valjean, 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır çünkü bir somun ekmek çaldığı için suçlanmıştır. Cezaevinden çıktığında, insanlar onu her yerde aramaktadır ve hiçbir yerde barınacak yer bulamamaktadır. Ancak bir rahip, onu evine kabul eder ve ona ikinci bir şans verir. Bu yardım sayesinde Valjean, hayatını değiştirir ve dürüst bir iş bulur.

Ancak Valjean’ın peşinde olan kişi, hapishane müdürü Javert’dir. Javert, Valjean’ın kimliğini değiştirerek kaçmasından dolayı intikam almak istemektedir. Valjean, bir fabrika işçisi olan Fantine ile tanışır ve ona yardım eder. Ancak Fantine, bir hastalıktan dolayı ölür ve Valjean, onun küçük kızı Cosette’i evlatlık olarak alır.

Cosette büyürken, Valjean, Javert ile bir kez daha karşı karşıya gelir. Ancak Valjean, Javert’in hayatını bağışlar ve kaçar. Cosette, Marius Pontmercy adlı bir gençle tanışır ve aşık olur. Ancak Marius, devrimci bir grupla bağlantılıdır ve Cosette’i terk etmek zorunda kalır.

Sonunda, Marius ve Cosette tekrar bir araya gelirler ve evlenirler. Ancak Javert, Valjean’ın peşini bırakmamaktadır ve sonunda Valjean’ı bulur. Ancak Javert, onun hayatını bağışlar ve intihar eder.

Sefiller, insan doğasının içindeki iyilik ve merhamet gücüne vurgu yaparak, insanların birbirlerine karşı merhametli olması gerektiğini vurgulayan temalarıyla dikkat çeker. Roman ayrıca, 19. yüzyıl Fransası’ndaki yoksul kesimin acımasız koşullarını gözler önüne sererek, adaletsizliğin neden olduğu sorunları ele alır. Roman, Jean Valjean karakteri üzerinden, insanların hatalarından ders alarak iyileşebileceklerini ve birbirlerini affedebileceklerini gösterir.

Sefiller, aynı zamanda, devrimci hareketlerin doğuşunu ve toplumsal değişimin mümkünlüğünü de ele alan bir romandır. Marius ve arkadaşları, Fransa’da toplumsal değişim talep eden devrimci bir grup olan “Cumhuriyetçi Gençlik” hareketine katılmaktadırlar. Roman, devrimci hareketlerin toplumsal değişimi tetikleyebilecek potansiyele sahip olduğunu gösterirken, aynı zamanda devrimciliğin getirdiği şiddetin ve kaosun da yıkıcı sonuçlarına işaret etmektedir.

Romanın dil ve üslubu oldukça zengindir ve ayrıntılı betimlemeleriyle ünlüdür. Hugo, sadece karakterlerin düşüncelerini ve duygularını anlatmamakla kalmayıp, aynı zamanda dönemin sosyal ve siyasi durumunu da ayrıntılı bir şekilde tasvir etmektedir. Bu, romanın sadece bir hikaye olarak değil, aynı zamanda bir tarih belgesi olarak da değerli olmasını sağlamaktadır.

Sefiller, dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biridir ve birçok kişi tarafından okunmuş ve sevilmiştir. Romanın yayınlanmasından sonra, Fransa’da toplumsal ve siyasi tartışmalara neden olmuştur ve edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, müzikaller, tiyatro oyunları ve sinema filmleri gibi birçok farklı alanda uyarlamaları yapılmıştır.

Genel olarak, Sefiller, insan doğasının merhametli ve iyilik dolu yönlerini vurgulayan, yoksulluk ve adaletsizlik gibi toplumsal sorunları ele alan, tarihi ve siyasi detayları içeren bir roman olarak edebiyat tarihinin en önemli yapıtlarından biridir.

Konusu

Yazar, Sefiller‘i on dört yılda tamamlamıştır. Sefiller Romanında, bir suçlunun yaşam öyküsü anlatılmıştır. Victor Hugo, bu romanda yoksul, kenar mahalle yaşamını toplumcu bir gözle incelemiştir. 19. yüzyıl Paris’te geçen bir hikâyeyi anlatır. Baş karakteri Jean Valjean, yıllar boyunca hapis yatmış ve sosyal adaletsizliğe maruz kalmış bir adamdır. Valjean, kendisini değiştirme ve iyilik yapma yolunda bir yolculuğa çıkar. Roman aynı zamanda Fransa Devrimi’nin çalkantılarını ve sosyal adaletsizliği ele alır ve insanlar arasındaki ilişkileri, aşkı, nezaketi ve insanlığı işler.

Ana Fikri

İnsanlar arasındaki adaletsizliği, haksızlığı ve insanların kaderlerini değiştirebilecek güçte olduğunu göstermektir. Roman aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkileri, aşkı, nezaketi ve insanlığı ele alır. Baş karakter Jean Valjean’ın yolculuğu, insanların kötü şartlarda bile iyilik yapabileceklerini ve kendilerini değiştirebileceklerini gösterir.

Teması:

Sefiller romanının temaları şu şekildedir:

 1. İnsanlık ve merhamet: Roman, insan doğasının içindeki iyilik ve merhamet gücüne vurgu yaparak, insanların birbirlerine karşı merhametli olması gerektiğini vurgular.
 2. Adaletsizlik ve yoksulluk: Roman, 19. yüzyıl Fransası’ndaki yoksul kesimin acımasız koşullarını gözler önüne sererek, adaletsizliğin neden olduğu sorunları ele alır.
 3. İyileşme ve affetme: Roman, Jean Valjean karakteri üzerinden, insanların hatalarından ders alarak iyileşebileceklerini ve birbirlerini affedebileceklerini gösterir.
 4. Aşk ve romantizm: Roman, Marius Pontmercy ve Cosette arasındaki romantik ilişki üzerinde durarak, aşkın gücüne vurgu yapar.
 5. Kilise ve din: Roman, din ve kilise kurumlarına eleştirel bir bakış açısı getirerek, insanların vicdanlarının yönlendirilmesi konusunda eleştirilerde bulunur.
 6. Devrim ve sosyal değişim: Roman, dönemin Fransa’sındaki sosyal sorunlara dikkat çekerek, toplumsal değişim için devrimci düşüncelere de yer verir.

Sefiller Romanının Karakterleri (Kişi Kadrosu)

Jean Valjean: Eski bir hapishane mahkumu, insanlar arasındaki adaletsizliğe maruz kalmış ve kendisini değiştirme yolunda bir yolculuğa çıkmış bir adam.
Javert: Fransa polis teşkilatındaki bir görevli, Jean Valjean’ı takip etmekte kararlıdır.
Fantine: Genç bir kadın, tecritli bir hayat süren ve çocuğunu büyütmek için çalışmak zorunda kalan bir kadın.
Cosette: Fantine’nin küçük kızı, Jean Valjean tarafından büyütülür.
Marius Pontmercy: Genç bir devrimci, Cosette’ye aşıktır.
Enjolras: Devrimci lider, Marius’un arkadaşıdır.
Thénardierlar: Adi bir aile, Jean Valjean ve Cosette’yi kötü şartlarda büyütmüştür.
Bazoncourt: Bir pastör, Jean Valjean’a yardım etmiştir.

Yapı Unsurları

Konu: 19. yüzyıl Paris’te geçen bir hikâye, insanlar arasındaki adaletsizliği, haksızlığı ve insanların kaderlerini değiştirebilecek güçte olduğunu gösterir.

Karakterler: Roman, birçok farklı karakteri içerir. Her karakterin kendine özgü bir hikâyesi ve karakteri vardır.

Zaman ve Mekân: Roman, 19. yüzyıl Paris’te geçer ve mekânın detaylı bir şekilde betimlenmesi, atmosferin oluşmasına yardımcı olur.

Tema: Roman, insanlar arasındaki adaletsizliği, aşkı, nezaketi ve insanlığı ele alır. Aynı zamanda kötü şartlarda bile iyilik yapabilme ve kendilerini değiştirebilme gücünü vurgular.

Dil: Roman, Fransız diline özgü bir dil kullanır ve zengin bir söylem ağına sahiptir.

Anlatım Stili: Roman, birçok farklı anlatım tekniği kullanır, aralıklı hikâye anlatımı, monologlar, mektuplar, gazete haberleri ve bireysel hikâyeleri bir arada kullanır.

Ton: Roman, duygusal, acıklı ve düşünceli bir ton içerir. Aynı zamanda umutsuzluk ve kayıp duygularını da yansıtır.

Olay Örgüsü

 1. Jean Valjean’ın hapishaneden çıkması: Romanın başında, 19. yüzyıl Paris’te geçen hikâyenin ana karakteri Jean Valjean, hapishaneden çıkar ve hayatına adaletli bir şekilde devam etmeye çalışır.
 2. Jean Valjean’ın polis tarafından takip edilmesi: Eski cezası nedeniyle Jean Valjean, polis tarafından sürekli takip edilir ve onun peşine düşer.
 3. Jean Valjean’ın Fantine’nin kızı Cosette’i koruma misyonu: Fantine, kızı Cosette’i Jean Valjean’a emanet etmeden önce hayatını kaybeder. Jean Valjean, Fantine’nin kızını koruma misyonunu üstlenir ve onun hayatını kolaylaştırmaya çalışır.
 4. 1832 devrimleri: Paris sokaklarında devrim hareketleri patlak verir ve halk insanlar arasındaki adaletsizliğe karşı çıkar. Jean Valjean, Cosette’in hayatını koruyabilmek için kaçmak zorunda kalır.
 5. Jean Valjean ve Marius’un aşkı: Jean Valjean, Cosette’in aşkı Marius ile tanışır ve onun hayatını koruma misyonunu sürdürür.
 6. Marius ve Enjolras arasındaki devrim hareketi: Marius, devrim hareketinin bir parçası olarak Enjolras ile birlikte harekete geçer ve birçok insanın hayatını değiştirir.
 7. Jean Valjean’ın ölümü ve Marius ile Cosette’in evliliği: Roman sonunda, Jean Valjean hayatını kaybeder ve Marius ile Cosette evlenir.

Roman, bu olay örgüsü üzerinden insanlar arasındaki adaletsizliği, aşkı, nezaketi ve insanlığı ele alır ve insanların kötü şartlarda bile iyilik yapabileceklerini ve kendilerini değiştirebileceklerini gösterir.

Önemi

Sefiller, sadece bir edebi eser olmanın ötesinde, insanların hayatlarına dokunan, onları etkileyen bir eserdir. Roman, toplumsal sorunları işlemesi ve insan doğasının iyilik ve merhamet gücüne vurgu yapması nedeniyle, insanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, Hugo’nun yazım tarzı, gerçekçi anlatım tarzı, ayrıntılı betimlemeler ve derin karakter analizleri gibi özellikleri, edebi eserlerin kalıcı bir etki bırakabilmesi için önemlidir.


Kitap Özetleri

25 Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir