Etiket: tarihin konusu

Tarihe Yardımcı Bilimler

Tarih Bilimine Yardımcı Olan Bilim Dalları Tarih bilimi, insanlığın geçmişini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tarihçiler bu amaca ulaşabilmek için çok kapsamlı bir materyal grubuyla çalışmak zorundadır. Tarihçiler bu çalışmalarını yaparken gerek sosyal bilimlerden gerekse fen bilimlerinden yararlanmak zorundadır. Tarihe yardımcı bilim dalları şu şekilde özetlenebilir: 1-Coğrafya: Yer bilimidir. İnsan ve mekanının karşılıklı etkileşimi hakkında verdiği bilgilerle […]...

Tarihin Konusu ve Tanımı Nedir

Tarihin Tanımı (Tarih Nedir) Kısaca Bilgi Tarihin Doğası ve Tanımı: İnsanın Geçmişle İlişkisi İnsanın doğasında, geçmişini ve kendisini daha iyi anlama arzusu her zaman bulunmuştur. İnsanlık tarihi boyunca, bireyler ve toplumlar, kendi kökenlerini, çevrelerini ve tarihlerini anlama ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu ihtiyaç, tarih biliminin doğuşuna ve gelişimine yol açmıştır. Tarih kelimesi, Arapçada “ay görmek” anlamına gelen […]...

Tarih Bilimi Özellikleri, Olay ve Olgu Farkı Nelerdir İlişkisi

Tarihin Biliminin Özellikleri nelerdir?         Tarih biliminde tarihçi, belgelere dayalı çalışır. Bu belgeler bilimsel yöntemlerle incelenir. Tarihî olayın aydınlatılabilmesi için konuyla ilgili güvenilir belge ve kaynaklara başvurmak gerekmektedir.      Tarihçi olaylar arasında neden – sonuç ilişkisi kurar. Tarihte meydana gelmiş olaylar aynı zamanda kendilerinden sonraki olayların nedenlerini oluşturur. Tarihî olaylar arasında […]...

Test Çöz | Tarih Bilimine Giriş Testleri

Tarih Bilimine Giriş TEST 1   1. Tarih, geçmişte yaşanan olayları inceleyen bilimdir. Tarihsel süreç içinde yer alan insanlar geçmişlerini merak ederler. Geçmişte yaşanan olaylarla ilgili araştırma yaparlar. Tarihin ışığında geçmişi sorgulayarak anlamaya çalışırlar. Yukarıda verilen yargıya göre, Tarih Bilimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Geçmişte yaşamış insan toplulukları ve bunların faaliyetleri tarihin konusu içerisinde […]...