İbrani Sözcüğünün Kökeni ve Tarihi Gelişimi ‘ibrî veya ‘ibrânî terimi “Yahudilerin dili / İbrânice (İbrâniyye)” olarak açıklanmaktadır. İbrânî kelimesinin Tevrat’taki biçimi olan ‘ibrî (‘ivrî), ilk kez Hz. İbrahim hakkında kullanılmıştır. Bu kelimenin, Yûsuf’un ve kardeşlerinin hikayesinde de geçtiği görülmektedir. İbrâhim’in “İbrânî” şeklinde nitelenmesinin nedeni, farklı yorumlara dayanmaktadır ve Tevrat’taki bir Midraş yorumunda açıklanmıştır. Kelime kökenine […]...