Etiket: Edebi Türler

Roman Nasıl Yazılır

A. Roman Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma Bu yazımızda, daha önce incelediğiniz romanlardan herhangi biri üzerine tanıtma-değerlendirme yazısı kaleme alacaksınız. Aşağıda verilen bilgileri takip ederek kendi tanıtma-değerlendirme yazınızı hazırlayabilirsiniz. Roman Nasıl Yazılır Herhangi bir roman hakkında tanıtma-değerlendirme yazısı yazmanın ilk aşaması eseri dikkatli bir şekilde okumaktır. Okurken küçük notlar almanız işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca eser hakkında araştırma yapmak da sizin için faydalı olacaktır. Tanıtım yazınıza başlık olarak eserin adını verebileceğiniz gibi yazınıza özgün bir başlık da düşünebilirsiniz. Tanıtım yazısının ilk bölümünde eserle ilgili teknik bilgilere yer ......

Günlük (Günce)

Günlük (günce); kişilerin yaşadıkları olayları, olaylarla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerini, hayallerini günü gününe tarih belirterek yazdıkları yazı türüdür. Günlük türünün divan edebiyatındaki karşılığı ruznamedir. Öğretici metinler içinde yer alan günlükler; yazarın iç dünyasını, yaşadıklarını, tanık olduğu olayları yansıtır. Bilim, sanat ve siyaset alanındaki tanınmış kişilerin günlükleri tarihî olayların aydınlatılmasına yardımcı olur. Günlükler, genellikle yazarın kendisiyle dertleşme amacıyla yazdığı yazılardır. Günlüklerin çoğu yayımlanmaz ancak yayımlatmak için günlük yazan sanatçılar olduğu gibi yazarın ölümünden sonra yakınlarınca yayımlanan günlükler de vardır. Günlükler birinci kişi ......

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Geleneksel Türk tiyatrosu, kökeni eski inanç ve geleneklere dayanan modern tiyatronun dışında kalan göstermelik türlere verilen addır. Bu başlık altında Karagöz, orta oyunu, kukla, meddah ve köy seyirlik oyunu gibi gösteri türleri yer alır. Bu göstermelik türler klasik tiyatrodan çok farklıdır. Şarkı, dans ve söz oyunlarına dayanan geleneksel tiyatro yazılı bir metne dayanmaz. Geleneksel tiyatroda güldürü ögesi ön plandadır. Bunun yanında ders verici ve eğitici özelliği de vardır. Genellikle sahnesiz tiyatrolardır. Bunlardan seyirlik köy oyunlarının kökeni tarih öncesi bolluk törenlerine ......

Mektup

Mektup; kişiler, kurumlar ve kuruluşlar arasında haberleşme amacıyla yazılan yazılardır. Mektup, yazının bulunmasıyla birlikte kullanılmaya başlanan en eski iletişim araçlarındandır. Bulunabilen en eski mektup örnekleri Mısır firavunlarına ve Hititlere aittir. İslamiyet’i yaymak amacıyla Hz. Muhammed’in Mısır, Habeşistan ve Bizans hükümdarlarına gönderdiği mektuplar türün bilinen örneklerindendir. Rönesans’tan sonra Avrupa’da mektup türü büyük gelişme göstermiş; Jean Jacques Rousseau (Jan Jak Ruso), Voltaire (Volter) gibi yazarlar bu türde eserler vermişlerdir. Mektubun Türk tarihinde ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Türkler, Anadolu’ya gelmeden ......

Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü)

Politika, bilim, sanat-edebiyat gibi alanlarda toplumun önüne çıkan kişilerin, kendi yaşamlarını anlattıkları yazılardır. Otobiyografi, biyografi ve anı türlerinde insan yaşamları anlatıldığı için ortak yönler vardır. Bunun yanında ayrılan yönler de vardır.   Anıdaki amaç, bir dönemi yansıtmak, o dönemin siyasal ve toplumsal olaylarını gözler önüne ser­mektir. Otobiyografi ise "ben" ağırlıklıdır" yani, yazar siyasal ve toplumsal olayları değil, kendi yaşamın önüne çıkarır. Otobiyografide yazar kendi yaşamını, kendi ağ­zından anlatılırken, biyografide dolaylı anlatım yapı­lır. Otobiyografi, yazanın yaşamıyla sınırlıyken, biyografide kişinin yaşamıyla birlikte çevresi de yer alır. ......

Biyografi (Yaşam Öyküsü)

Yaptıkları ya da yaşadıklarıyla okurun ilgisini çe­kebilecek; bilim adamı, politikacı ya da sanatçının yaşamlarının bütün yönleriyle İncelenerek anlatıldığı yazılardır. Yaşamöyküsü yazılanlar toplumda sıra­dan insanlar değildir. Ulusal ya da evrensel anlam­da kendini insanlara kabul ettirmiş kişilerdir. Biyografi yazarı, yaşamöyküsünü anlatacağı kişi için bir ön hazırlık yapar. Kaynaklan ve belgeleri saptar. Kişinin günlüklerini, mektuplarını, çevresin­de yaşamına dair bilgi verecek insanları bir araya getirir. Yaşam öyküsünü yazan; bir yönüyle tarihçi bir yönüyle de sanatçı gibi davranmalıdır. Biyografilerde kişinin gerçek yaşamı ön plandadır. Şevket ......

Röportaj

Röportaj Nedir? Röportaj Nasıl Yapılır Nelere Dikkat Edilir? Röportaj; bir gerçeği, sorunu, olayı ya da durumu ortaya koymak; açığa çıkarmak amacıyla oluşturulan öğretici gazete ve dergi yazısıdır. Bu tür yazılar araştırmaya, incelemeye, soruşturmaya, gezip görmeye ve somut olgulara dayanır. Röportaj türünde yazar, olayı yerinde görerek, farklı kişilerle konuşup soruşturarak yazar. Gerektiğinde yetkililerle görüşerek bilgi ve belge toplar, yazısını fotoğraflarla destekleyebilir. Olaylara tanıklık ederek gerçeklere ışık tutar. Okuyucuyu gerçekle yüzleştirerek aydınlatmaya çalışır. Olayları aktarırken ayrıntılara girer, söz konusu olaylar hakkında kendi düşünce ......

Düzyazı Türleri

Düzyazı türlerini, düşünce yazıları ve yaşantıya - kurguya dayalı yazılar olmak üzere iki ana başlıkta toplayabiliriz: Yaşantıya - Kurguya Dayalı Yazılar Öykü (Hikaye) Roman Tiyatro DİĞERLERİ: ...

Ortaoyunu

Ortaoyunu, etrafı seyircilerle kuşatılmış ve  sahne olarak kabul edilen bir alanda oynanan bir güldürü oyunudur. Bu oyun da birçok yönden Karagöz'e benzer. Karagöz'de olduğu gibi tuluata (doğaçlamaya ) dayalıdır. Yazılı bir metne bağlı kalınmaz. Seyirci­lerle çevrilmiş bir alanda oynanır. En önemli kişileri Kavuklu ve Pişekar'dır. Yanlış anlamalar, şive taklitleri söz oyunları, ha­zır cevaplık başlıca güldürü öğeleridir. Ortaoyununun Özellikleri: * Bu oyun türü Halkın ortak malıdır yani anonimdir. * Oyuncular oyunda doğaçlama konuşur, dolayısıyla yazılı bir metne dayanmaz. * Yanlış anlamalara, karşılıklı konuşmalara, ve özellikle şive ......

Çağdaş (Modern) Dram

Romantizm akımının etkili olduğu dönemlerden sonra da biçim ve içerik değişiklikleriyle yeni boyutlar kazanmış ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Günümüzde değişik görüşlerin ve akımların doğrultusunda dramlar yazılmakta ve bunlar çağdaş dram içerisinde değerlendirilmektedir. Dram Sayfasına Dönmek için TIKLAYIN   Tiyatro Türleri Sayfasına Dönmek için TIKLAYIN   Tiyatro Ana Sayfasına Dönmek İçin TIKLAYIN ...
Yandex.Metrica