Etiket: Edebi Türler

Anı (Hatıra)

Bir edebî tür olarak hatıra (anı), toplumca tanınmış ve alanlarında isimleri duyulmuş kişilerin geçmişte yaşadıkları ya da şahit oldukları olayları, durumları anlattıkları yazı türüdür. Anılar yaşanabilecek olanı değil, yaşanmış olanı anlatan yazı türleri olduğundan gerçeğe dayalıdır. Bu yönüyle anılar yaşandığı dönemin ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve tarihî yapısını yansıtan birer […]

Şiir

Duygu, düşünce ve hayallerin genellikle imge ve ahenk unsurları kullanılarak dizeler hâlinde anlatıldığı edebî türe şiir denir. Şiir ile Manzume farkı Şiir ile manzume sık sık birbiriyle karıştırılmaktadır. Manzume, “ölçülü düzenlenmiş söz” demektir. Biçim bakımından şiire benzer ama tema ve temayı işleyiş bakımından şiirden farklıdır. Manzumeler; Ölçülü ve uyaklı manzum […]

Hacivat ve Karagöz

Hacivat ve Karagöz Oyunu Tarihi ve Ortaya Çıkışı Hikayesi Hakkında Bilgi Seyirlik halk oyunlarındandır. Bir gölge oyunu olan türün başlıca kahramanı olan Karagöz cahil halk tipini; Hacivat ise aydın ya da yarı aydın tipi temsil eder. Deriden kesilen ve “tasvir” denen birtakım bi­çimlerin, arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perdeye yansıtılması temeline dayanır. Bu […]

Günlük (Günce)

Günlük (günce); kişilerin yaşadıkları olayları, olaylarla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerini, hayallerini günü gününe tarih belirterek yazdıkları yazı türüdür. Günlük türünün divan edebiyatındaki karşılığı ruznamedir. Öğretici metinler içinde yer alan günlükler; yazarın iç dünyasını, yaşadıklarını, tanık olduğu olayları yansıtır. Bilim, sanat ve siyaset alanındaki tanınmış kişilerin günlükleri tarihî olayların aydınlatılmasına […]

Mektup

Mektup; kişiler, kurumlar ve kuruluşlar arasında haberleşme amacıyla yazılan yazılardır. Mektup, yazının bulunmasıyla birlikte kullanılmaya başlanan en eski iletişim araçlarındandır. Bulunabilen en eski mektup örnekleri Mısır firavunlarına ve Hititlere aittir. İslamiyet’i yaymak amacıyla Hz. Muhammed’in Mısır, Habeşistan ve Bizans hükümdarlarına gönderdiği mektuplar türün bilinen örneklerindendir. Rönesans’tan sonra Avrupa’da mektup türü […]

Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü)

Politika, bilim, sanat-edebiyat gibi alanlarda toplumun önüne çıkan kişilerin, kendi yaşamlarını anlattıkları yazılardır. Otobiyografi, biyografi ve anı türlerinde insan yaşamları anlatıldığı için ortak yönler vardır. Bunun yanında ayrılan yönler de vardır.   Anıdaki amaç, bir dönemi yansıtmak, o dönemin siyasal ve toplumsal olaylarını gözler önüne ser­mektir. Otobiyografi ise “ben” ağırlıklıdır” […]

Biyografi (Yaşam Öyküsü)

Yaptıkları ya da yaşadıklarıyla okurun ilgisini çe­kebilecek; bilim adamı, politikacı ya da sanatçının yaşamlarının bütün yönleriyle İncelenerek anlatıldığı yazılardır. Yaşamöyküsü yazılanlar toplumda sıra­dan insanlar değildir. Ulusal ya da evrensel anlam­da kendini insanlara kabul ettirmiş kişilerdir. Biyografi yazarı, yaşamöyküsünü anlatacağı kişi için bir ön hazırlık yapar. Kaynaklan ve belgeleri saptar. Kişinin […]

Röportaj

Röportaj Nedir? Röportaj Nasıl Yapılır Nelere Dikkat Edilir? Röportaj; bir gerçeği, sorunu, olayı ya da durumu ortaya koymak; açığa çıkarmak amacıyla oluşturulan öğretici gazete ve dergi yazısıdır. Bu tür yazılar araştırmaya, incelemeye, soruşturmaya, gezip görmeye ve somut olgulara dayanır. Röportaj türünde yazar, olayı yerinde görerek, farklı kişilerle konuşup soruşturarak yazar. […]

Düzyazı Türleri

Düzyazı türlerini, düşünce yazıları ve yaşantıya – kurguya dayalı yazılar olmak üzere iki ana başlıkta toplayabiliriz: Yaşantıya – Kurguya Dayalı Yazılar Öykü (Hikaye) Roman Tiyatro DİĞERLERİ: