Etiket: Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

Edebi Akımlarına Göre Romanlar

Bu roman türleri bağlı olduğu ya da etkisi altında kaldığı edebi akımlara göre sınıflandırılır. Türk ve dünya edebiyatında birçok roman herhangi bir akımın etkisinde kalınarak yazılmış ve bazen de o akımın başlangıcı olmuştur. Edebi Akımlara Göre Romanları şu başlık altında toplayabiliriz: Akımlara Göre Roman Çeşitleri Klasik Roman 18. yüzyıl Avrupa edebiyatıyla başlayan ve 19. yüzyılın […]...

Türk Edebiyatında Roman

Türk Edebiyatında Romanın Tarihi Gelişimi Türk Edebiyatında Romanın Doğuşu ve Ortaya Çıkışı Türk edebiyatında roman, Tanzimat Dönemi’nden itibaren önemli bir yere sahip olmuştur. Roman, Türk edebiyatında hikaye ve şiir gibi diğer türlerle birlikte edebi üretimin en önemli parçalarından biridir. Roman, uzun bir süre Osmanlı Devleti’nin batılılaşma sürecinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra da edebiyatın gelişiminde […]...

Sosyal Romanlar

Sosyal Roman Nedir Sosyal roman, toplumsal sorunları ve yapıları ele alan bir edebi türdür. Toplumsal sorunları işleyen romanlar bu gruba girer. Bu tür romanlarda yoksulluk, eşitsizlik, ayrımcılık, sınıf farklılıkları, toplumsal baskı ve adaletsizlik gibi konulara odaklanır. Bu tür, okuyucuları toplumsal gerçeklere ve haksızlıklara karşı duyarlı olmaya teşvik eder. Sosyal roman, 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve […]...

Tarihsel Roman

Tarihsel romanlar, tarihin değişik dönemindeki olayları işler. Kahramanlar gerçek veya düşsel olabilir. Ancak anlatılanlar tarih gerçeklerine çoğu kez uygundur. Tarihsel romanlar, gerçek tarihi olaylara ve kişilere dayanırken, aynı zamanda hayal gücü ve yaratıcılık kullanarak kurgusal karakterler ve olaylar da içerebilir. Bu tür romanlar, tarihi olayları anlamak ve geçmişte yaşamış insanların hayatları hakkında daha fazla bilgi […]...

Macera (Serüven) Romanları

Macera (Serüven) Romanı Nedir Kısaca Özet Bilgi Günlük yaşamda her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, değişik ve esrarlı olayları konu edilen romanlardır. Bu tür romanlarda olaylar, okuyucuyu şaşırtacak ve heyecanlandıracak biçimde gelişir. Kahramanlar çok hareketli, kurnaz, cesur ve kuvvetlidir. Macera romanlarında olayların geçtiği çevre de sık sık değişir. Serüven romanı, genellikle heyecan verici olay örgüleri ve hareketli […]...

Temalarına ve Konularına Göre Romanlar

Türk edebiyatında romanlar konularına ve tamalarına göre sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflandırma yapılırken romanların genel olarak hangi konu üzerinde durduğu ve ana teması nedir? sorusu sorulmuştur. Roman türleri, genel olarak konularına göre sınıflandırılabilir. Her romanın kendine özgü bir konusu, kahramanları, olay örgüsü ve anlatım tarzı bulunur. Aşağıda, konularına göre roman türleri hakkında daha detaylı bilgi verilecektir: […]...

Öykü Türleri (Hikaye Çeşitleri)

Öyküler çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Öyküyü oluşturan öğelerin düzenlenişi yönünden öyküler iki türlüdür: Olay Öyküsü Nedir Kısaca Özet Bilgi Olay öyküsü, adından da anlaşılacağı gibi, bir olayın etrafında dönen hikayelerdir. Bu tür hikayeler, karakter gelişimi ve duygusal açıdan karmaşık konular yerine, genellikle bir dizi aksiyon, gerilim ve sürprizle okuyucunun dikkatini çeker. Olay öykülerinde, olayların gelişimi ve […]...

Öykü (Hikaye)

Hikâye (öykü) Nedir Hakkında Kısaca Özet Bilgi Hikayeler, insanlık tarihi boyunca anlatılan en eski ve en yaygın edebi türlerden biridir. Hikayeler, okuyuculara farklı dünyaların kapılarını açar ve onları yeni deneyimlere, hayal dünyalarına ve duygusal maceralara sürükler. Hikaye anlatımı, geleneksel olarak, belirli bir olayların bir karakter ya da karakterler aracılığıyla belirli zaman diliminde zaman ve mekana […]...

Türk Edebiyatında Öykü (Hikaye)

Türk Edebiyatında Öykü (Hikaye) Hakkında Kısaca Özet Bilgi Türk edebiyatında hikaye, edebiyatın önemli bir türüdür ve edebi hayatımızda oldukça önemli bir yere sahiptir. Hikaye, kısa öyküler veya anlatılar şeklinde yazılır ve genellikle belirli bir konuyu veya temayı ele alır. Bu türün en önemli özelliklerinden biri, kısa ve öz anlatımıdır. Türk edebiyatında modern hikayenin ortaya çıkışı, […]...

Roman Türleri

ROMAN TÜRLERİ Edebiyat tarihçileri ve eleştirmenler romanla-n sınıflandırmada değişik ölçütler kullanmışlardır. Biz, bunlardan en çok kabul görmüş sınıflamalar üzerinde örnekleriyle duracağız. Temalarına ve Konularına Göre Romanlar Sosyal Romanlar Tarihsel Romanlar Macera (Serüven) Romanları 2. Akımlara Göre Romanlar Naturalist (Doğlacı) Romanlar Realist (Gerçekçi) Romanlar Romantik (Duygusal) Romanlar Klasik Romanlar...

ROMANDA TİPLEŞTİRME VE KARAKTER ÇİZME

ROMANDA TİPLEŞTİRME VE KARAKTER ÇİZME : Geleneksel romanlarda, tipleştirme ve karakter çizme önemli kavramlardır. Tipleştirme, geleneksel romanın başvurduğu anlatım yollarından biridir. Tipleştirmede yazar, bir roman kahramanını aşağılayan ya da yücelten eğilimleri ön plana çıkarır; bunlara büyüteçle yaklaşır. İnsana özgü bir niteliğin doruknoktasına çıkarılarak anlatılması, tipleştirmenin özünü oluşturur. Sözgelimi “evlat sevgisi”, insanda bulunan eğilimlerden biridir. Ünlü […]...

Olay Öyküsüne (Hikayesine) Örnek

087956’nın SIFIRI (Tarık BUĞRA) Fatih taraflarında -amca derim- bir uzak akrabam oturur. Hali vakti yerindedir. Üstelik bir radyosu, küçücük, bebek yastığı gibi bir kedisi ve on altı, on yedi yaş-lannda da bir kızı vardır: Kumral saçlı, taptaze, kadife tenli, iri, yeşil gözlü, canlı, cana yakın bir şey. Adı da Ic-lâl. Bana gelince, ben işte böyle, […]...

Öykünün (Hikayenin) Öğeleri

Öykünün dokusu içinde yer alan öğeler dört öbekte toplanabilir. a) Öyküde (hikayede) Olay ve Durum : Yazarın öyküde anlattıklarına olay ve durum denir. İnsan yaşamıyla ilgili her konu bir olaydır. Öyküdeki her olay, insanın eyleme dönüşmüş tutkuları, özlemleri, düşleri veya istekleridir. Öyküde her olay giderek bir soruna dönüşür; yazar okuyucunun ilgisini bu sorun üzerinde odaklaştırmaya […]...