Etiket: 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite Değerlendirme Soruları

2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1)  Bu tür hikâyeler 750 kelimeden az olan hikâyelerdir. Bunlar arasında tek cümlelik hikâyeler de vardır. Hacminden dolayı hikâyenin unsurlarıyla ilgili pek çok ayrıntıya yer verilmez, şiirde olduğu gibi yoğun ve imgesel anlatımdan faydalanılarak hikâye kurgulanır. Bu parçada sözü edilen hikâye türü nedir? 2)  Adalet Ağaoğlu, Tomris Uyar, Nedim Gürsel, […]...

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite Değerlendirme Soruları

1)  Ne içindeyim zamanın, Ne de büsbütün dışında; Yekpâre, geniş bir ânın Parçalanmaz akışında. Bu dörtlükte hangi bilgi alanı ya da bilim dalının etkisi ağır basmaktadır? 2)  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelime gruplarıyla tamam- layınız. a) ………………………. amacı psikolojinin bakışıyla edebiyatı ve edebî eseri değerlendirmektir. b) Edebî eserlerdeki kahramanların iç […]...