Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Selçuklu Sultanı Alp Arslan ile Bizans İmparatoru IV. Romanos Diogenes arasında gerçekleşen bir savaştır. Savaş, Malazgirt (şu anki Muş ilinin Malazgirt ilçesi) bölgesinde meydana geldiği için bu isimle anılmaktadır. Malazgirt Savaşı, Türklerin Anadolu’ya yayılmasının önünü açan ve Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasına neden olan önemli bir dönüm noktasıdır.

Savaş, Selçuklu Türkleri ile Bizans İmparatorluğu arasındaki çatışmanın sonucunda gerçekleşti. Alp Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu, Bizans İmparatoru IV. Romanos Diogenes komutasındaki Bizans ordusuyla karşı karşıya geldi. Sonuçta Selçuklu Türkleri, Bizans ordusunu mağlup ederek zafer kazandılar.

Bu savaşın sonucunda Anadolu’nun kapıları Selçuklu Türkleri için açıldı. Bu zafer, Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya yerleşmelerine ve bu bölgede önemli bir güç haline gelmelerine olanak tanıdı. Bu olay, Türklerin Anadolu’nun demografik yapısını ve tarihini büyük ölçüde etkiledi.

Bu Savaş, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir ve genellikle Türklerin Anadolu’ya gelişinin başlangıcı olarak kabul edilir. Savaşın sonuçları, Türklerin Anadolu’da yerleşmesi, yerel halkla etkileşimleri ve bu coğrafyadaki siyasi ve kültürel değişimleri derinden etkilemiştir.

Malazgirt Savaşının Nedenleri (Sebepleri) Nelerdir

Malazgirt Savaşı’ndan önce Sultan Alparslan 1067 yılında Kayseri’ye ve Afşin’e kadar ilerlemiştir. Türk akınlarını durdurmak için Bizans imparatoru IV. Romanos Diogenes (Romen Diyojen) Doğu Anadolu seferine çıkmıştır, 1071 yılında Selçukluları tamamen Anadolu’dan çıkarmak için yaptığı Malazgirt Savaşı’nda mağlup olan Diogenes, Alp Arslan’a esir düşmüştür. Bu savaş sırasında Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Uz ve Peçenek askerleri Selçuklu tarafına geçmiştir.

Anadolu’ya yapılan akınlar bu dönemde artarak devam etmiştir. Bizans İmparatoru Romen Diyojen Türk akınlarını durdurmak ve Türkleri Anadolu’dan atmak amacıyla harekete geçmiştir. Sultan Alparslan, Bizans ordusunu Malazgirt Ovası’nda karşılamıştır. Savaş esnasında Bizans ordusunda yer alan Peçenek ve Kıpçak Türklerinin, Büyük Selçuklu devleti tarafına geçmiştir. Yapılan savaşı Selçuklu ordusu kazanarak Bizans İmparatoru esir alınmıştır.

Malazgirt Savaşının Sonuçları nelerdir maddeler halinde

Anadolu’nun fethine zemin hazırlanarak Türkiye Tarihi’nin başlangıcı olmuştur.
Türkler, Anadolu’ya yerleşmeye başlamış ve Anadolu’da ilk Türk beylikleri kurulmuştur.
Anadolu’da Türk kültürü yayılmaya başlamıştır.
Bizans’ın İslam dünyası üzerindeki baskısı büyük oranda azalmıştır.
Türkleri tek başına durduramayacağını düşünen Bizans,
Avrupa’dan yardım istemiş ve Haçlı Seferleri’ne neden olmuştur.
Türklerin İslam uygarlığındaki saygınlıkları artmıştır.

Malazgirt Savaşı anlaşmasının maddeleri nelerdir

 • İmparator kendisi için 1,5 milyon altın fidye, ayrıca her sene Selçuklulara 350 bin altın vergi verecek
 • Bizans’ın eline geçen Müslüman esirler serbest bırakılacak
 • Selçuklu Devleti’nin gerek görmesi durumunda BizanslIlar asker gönderecek
 • Antakya, Urfa, Ahlat ve Malazgirt Selçuklulara bırakılacaktır.

Malazgirt Savaşı’nın Önemi Nedir

 • Bu savaş Alp Arslan’ın ve Selçukluların İslam dünyasındaki itibarını daha da arttırmıştır.
 • Anadolu’nun kapısının açılması ve Türk yurdu olmaya başlaması bu savaş sonucunda olmuştur.
 • Bizans’ın elinde Batı Anadolu kalmıştır.
 • Bizans’ın İslam dünyası üzerindeki baskısı son bulmuştur.
 • Bizans bu yenilgi üzerine Avrupa’daki Katolik Haçlılardan yardım istemiştir. Bu yönüyle Malazgirt Zaferi, Avrupalıların 1095 yılında başlattığı Haçlı seferlerinin sebeplerinden biridir.
 • 1071 Türkiye tarihinin başlangıcıdır. Anadolu’da Türk beylikleri kurulmaya başlamıştır. Türkiye tarihi, bugüne kadar devam etmektedir.

Malazgirt Savaşının sonuçları Nelerdir Maddeler Halinde

Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 tarihinde Türkler ve Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş bir savaştır. Bu savaşın sonuçları büyük önem taşır:

Anadolu’nun Türkleşmesi: Malazgirt Savaşı, Türklerin Anadolu’ya büyük bir şekilde yerleşmelerine ve bu bölgenin Türk kültürü ve toplumunun etkisi altına girmesine yol açtı. Bu dönemde Türkler, Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleşerek bu toprakların demografik yapısını değiştirdiler.

Türk komutan Alp Arslan’ın zaferiyle sonuçlanan savaş, Selçuklu Devleti’nin Anadolu’da güçlenmesine ve Anadolu Selçuklu Devleti‘nin kurulmasına zemin hazırladı. Bu zafer, Selçuklu Devleti’nin bölgedeki etkinliğini artırdı ve devletin kurumsal yapısını güçlendirdi.

Bizans’ın Zayıflaması:  Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’daki kontrolünü zayıflattı. Bu durum, Bizans’ın toprak kaybına ve askeri zorluklara yol açtı. Savaş sonrası Bizans, Anadolu’nun büyük bir kısmını Türklere bırakmak zorunda kaldı.

Haçlı Seferleri ve Batı’nın İlgisi: Malazgirt Savaşı, Batı’nın bölgeye olan ilgisini artırdı. Bu savaş sonrasında, Haçlı Seferleri gibi olaylar gerçekleşti ve Batı dünyası, Doğu’daki gelişmelerle daha fazla etkileşimde bulundu.

Türk-İslam Kültürünün Yayılması: Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’da kurulan Türk-İslam medeniyeti, bölgenin kültürel ve dini yapısını değiştirdi. Camiler, medreseler, saraylar ve diğer kültürel eserler inşa edildi, Türk-İslam sanatı ve mimarisi etkisini gösterdi.

Türk Dillerinin Yayılması: Savaş sonrasında Anadolu’ya yerleşen Türkler, Türk dillerini bölgeye taşıdılar. Bu durum, Türkçenin Anadolu’da yaygın olarak kullanılmasına ve gelişmesine olanak sağladı.

ÖZETLE:

 • Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.
 • Anadolu’da ilk Türk-İslam Devletleri kuruldu.
 • İlk defa bir Bizans İmparatoru Müslüman bir Sultan’a esir düştü.
 • Türkleri tek başına yenemeyeceğini anlayan Bizans, Avrupa’dan yardım istedi. (Papadan) Haçlı Seferlerine sebep oldu.
 • Türklerin batıya karşı ilerleyişi hızlandı

Bu savaşın sonunda esir düşen ancak serbest bırakılan İmparator Romanos Diogenes İstanbul’a varmadan tahtını kaybetmiştir. Daha sonra zindana atılmış ve orada ölmüştür. Bunu haber alan ve yapılan anlaşmanın geçersiz konuma geldiğini düşünen Alp Arslan, Selçuklu emirlerine bütün Anadolu’nun fethi emrini vermiştir (1072).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir