TDK Yeni Yayınlar

Atatürk ve Manisa / Mevlüt Çelebi. — Manisa: Manisa Belediyesi, 2006.
I. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu bildirileri, 28-30 Eylül 2001, Prizren / Haz. Nimetullah Hafız. — Prizren: BAL-TAM, 2006.
Çıldırlı Aşık Şenlik divanı: (hayatı, şiiri atışmaları ve hikayeleri) / Haz. Ali Berat Alptekin, M. Nizamettin Çoşkun. — [Çıldır]: Çıldır Belediyesi, 2006.
Dedem Korkudun kitabı: Oğuzların diliyle = Kitab-ı Dedem Korkud: ‘ala lisan-ı ta’ife-i Oğuzan / Haz. Mustafa S. Kaçalin. — İstanbul: Kitabevi, 2006.
Die ural-altaischen völker: Identitat im wandel zwischen tradition und moderne: Vortrage Des Symposıum Der Societas Uralo-Altaica vom 13. bis 15. Oktober
 2002 / Hersg. von Gerson Klumpp und Michael Knüppel. — Wiesbaden: Harrassowitz, 2003.
İzzet Gündağ Kayaoğlu hatıra kitabı / ed. Oktay Belli, Yücel Dağlı, M. Sinan Genim. — İstabul: Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, 2005.
Karay: The Trakai dialect / Timur Kocaoğlu. — Muenchen: Lincom.Europa, 2006.
Kurtuluş Savaşı’nda Denizlili önderler / Şükrü Tekin Kaptan. — Denizli: [yayl.y.], 2004.
Middle Mongolian loan words in Volga Kipchak languages / Eva Csaki. — Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.
Osmanlı’nın dili / Hayati Develi. — İstanbul: 3F, 2006.
Türk dili ve komposizyon I-II / Gürer Gülsevin, Erdoğan Boz. — Konya: Tablet, 2006.
Türkiye için mektuplar = Lettres pour la Turquie / Pierre Loti. — Ankara: Kültür Bakanlığı, 2000.
The Turfan dialect of Uyghur / Abdurishid Yakup. — Wiesbaden: Harrassowitz, 2005.

« »

Alt Kategoriler:,

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica