Eskiçağ’da Tarih Anlayışı Tarih bilimi 19. yüzyılda rüştünü kanıtlayana kadar daha çok edebiyatın bir alt dalı olarak algılanmıştır. Aristo’ya göre de tarih bir edebi türdür. Olup bitmiş olayların “hikâye” edilişinden ibaret olan tarih, O’na göre “şiirin” altında bir yerlerde bulunmak durumundadır. Çünkü tarih, olguların koleksiyonu iken şiir bu olgulardan bütüncül yargılar çıkaran şeydir. Aristo, bu […]...