Antik Yunan Medeniyetinin Doğuşu Antik Yunan, MÖ 756 ile MÖ 146 tarihleri arasında, günümüz Yunanistan’ının sınırları içinde ve Anadolu’da bulunan Küçük Asya’daki toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların egemenlik sürdüğü bir coğrafyayı ifade eder. Demokrasinin temellerinin atıldığı Antik Yunan Uygarlığı‘nda, Balkanlar’a göç eden Yunan kabileleri tarafından kurulan Yunan şehir devletleri, önemli bir role sahiptir. Bu şehir […]...