Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) Test 1 Soruları Çöz

Paragrafın Ana Fikri (Paragrafın Ana Düşüncesi) Test Örnekleri Çöz

Sizler için hazırladığımız Paragrafta Ana Düşünce (Ana fikir) testlerimiz ve çözümlerini bulabileceksiniz bu sayfamızda.

1- Bir arabayı düşünün, çalışmak için yakıta ihtiyacı vardır. Motora kötü yakıt koyarsanız sizi az yol götürecektir ve atık madde olarak fazla egzoz çıkaracaktır. Bu egzozun ve kalitesiz yakıtın, motorun ömrünü kısaltacağını ve donanımına zarar vereceğini biliriz. Şeker de insan vücuduna aynı etkiyi yapar. Hücrelerimizin enerji motoru olan mitokondriler şeker tüketiminden dolayı iyi çalışamaz. Bir süre kötü koşullara dayanabilirler ama uzun dönemde motorların işlevlerinde değişimler olur. Yani hücrelerimizin çalışması bozulur.

Bu paragrafta asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arabalara kötü yakıt koyarsak motorun ömrü kısalır.
B) Arabaların yakıtla çalışması ile vücudumuzun besin alması arasında benzerlik vardır.
C) Şeker tüketimi ile arabanın benzin tüketmesi arasında bir benzerlik vardır.
D) Şekerin uzun süreli tüketimi insan vücuduna zarar verir.
E) Çocukların şeker tüketiminden uzak durmasını sağlamalıyız.

2- Geçtiğimiz günlerde çok büyük bir kriz yaşadım. İlk defa yaşadığım bir sorun değildi ama bu sefer sınırlarımı fazlasıyla zorladı: Kitaplarımı kitaplığıma yerleştiremedim! Allah başka dert vermesin ama benim gibi evi kitaplıkla ve kitaplarla dolu birisi olarak çok büyük bir sorundu. Dolaplar, çekmeceler, masanın üstü kitaplarla doluydu ve bir an gözüm karardı, bu kadar kitaba ihtiyacım var mıydı? Üstelik kütüphanemdeki kitapların hemen hemen hepsine elektronik kitap olarak ulaşabilirdim. O zaman neden bu kitapları saklamakta ısrarcıydım? Kitaplarla aramdaki bağ, birçok insanın dediği gibi kokusu da dokusu da değil. İçindekiler benim için önemli; karakterler, kurgu ve diğer ögeler benim düşüncelerimle yeniden şekilleniyor.

Bu paragrafa göre bu sözleri söyleyen kişinin evinde çok fazla kitap olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitapları koyacak yerinin olmaması
B) Evinin küçük olması
C) Kitaplarını kimseye vermemesi
D) Kitap biriktirme alışkanlığının olması
E) Kitaplarla arasında bağ olduğu için onları saklaması

3- Çeviri otel odası gibidir, her çeviri okuru öyle ya da böyle bir yere götürür. Eleştirmenler istedikleri kadar çevirileri kıyaslayıp okuru yönlendirmeye çalışsın, bir eserin gençken okudukları eski çevirisinin iyi yanlarını övüp yeni çevirisinin yadırgadıkları iyiliklerini görmezden gelsin, yine de okur uygun bir otel odası bulur, seyahat edeceği yere seyahat eder. Okurun deneyimi her zaman önde gelir; eşsiz, beklenmedik ve benzersizdir. Belki eleştirmenin söylediğini yapıp ideal bir turist olur, belki son anda bulduğu bir otel odasının karşısındaki şarkılı türkülü bir lokanta ona bütün eleştirileri unutturur, kim bilir.

Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eserin okur tarafından değerlendirilmesinde çevirinin de büyük etkisi vardır.
B) Çeviri, bir eserin yapısını tamamen değiştirebilir.
C) Bir eser, ancak doğru çeviri ile okura ulaşabilir.
D) Eleştirmenler ne kadar okuru yönlendirmeye çalışsa da okur, mutlaka eserin çevirinden de etkilenir.
E) Eleştirmenler çevirmenle okur arasına girmemelidir.

4- Kadın olmakla yazmak arasında karmaşık, çelişkili ve çoğu kez de acılı bir ilişki var. Çünkü kadın yazarın önündeki en büyük engel, özgür olma gereksinimindeki yaratıcılığı dizginleyen içsel ve toplumsal denetimdir. Bizim toplumumuz gibi ataerkil baskının belirgin olduğu toplumlarda kadına yüklenen evin annesi olma, bir anlamda evin işçisi olma ve eş olma kadını sosyal yaşamda sınırlamaktadır. İçsel denetim de ataerkil toplum baskısından kurtulamamasından belki de kurtulmak istememesinden kaynaklanmaktadır. Kadın yazar da olsa, doktor, hâkim, işçi de olsa hatta karar mekanizmalarında da çalışsa öncelikle kadın olarak kendisinden bekleneni yerine getirmeye çalışacaktır. Bir erkek yazar için öncelikli olan evin babası olmak mıdır? Hiç sanmıyorum.

Bu paragrafta yazarın vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erkek yazarlar kadın yazarlara göre daha başarılıdır.
B) Kadın yazarlar erkek yazarlara göre daha başarılıdır.
C) Kadın yazar olmak, ev ve aile sorumluluklarının öncelikli olmasından dolayı, erkek yazar olmaktan daha zordur.
D) Kadınlar yazma yeteneklerini geliştirmek için vakit bulmakta zorlanmaktadır.
E) Yazar olmak isteyen kadınlara destek verilmelidir.

5- (I) Bir fotoğraf yazarak anlatılmaz. (II) İyi bir fotoğraf her zaman kendini anlatabilir çünkü. (III) Yazı kadar güçlü, hatta bazen yazıdan daha güçlü… (IV) Fotoğraf kendine has, başka hiçbir şeyde olmayan bir duyguya ve dokuya sahip. (V) Fotoğrafı yazı ile karşılaştırmak yerine birbirlerini desteklemek konusunda hareket ettiklerinde daha huzurlu eserler ortaya çıkıyor.
Bu paragrafın ana fikri hangi cümlede verilmiştir?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

6- Bilimsel tanımlamalara göre melankolik insanlar, bütün tutarsız görünüşlerine rağmen, hayat üzerinde yoğunlaşmalarını sağlayabilen kişilere karşı çok derin bir vefa ve sevgi bağı ile bağlanıyorlar. Zamanın neresinde olduklarını kestiremedikleri için, bu yoğunlaşmayı uzun yıllar önce bile yaşasalar, yeniden sürdürebiliyorlar. Ruh bilimciler, “Eğer onunla böyle bir derinleşme yaşadıysanız ve sonra ondan uzaklaştıysanız yıllar sonra karşılaştığınızda onu yine aynı yerde bulursunuz, çünkü o sizi içinde yaşatmıştır.” diyor.

Bu paragrafa dayanarak “melankolik insanlar” ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisine varılabilir?
A) Hayata karşı olumsuz bir bakış açıları vardır.
B) Hafızaları çok güçlüdür, hayatlarına giren hiç kimseyi unutmazlar.
C) Hayatlarında etki bırakan insanları uzun yıllar boyunca unutmazlar.
D) Tutarsız konuşmalarda bulundukları için anlaşılmazlar.
E) İnsanlar, onları anlamakta güçlük çekmektedir.

7- Fotoğraflardaki gibi saklanası hatıralar yaşıyorduk önceden. Şimdiyse, fotoğraflanası hatıraların içinde bulunabilmek için kayboluyoruz gibime geliyor. Yaşadığımız bu güzel zamanları anımsayalım diye, fotoğraf çekerken; burada fotoğraf güzel oluyor, diye doğal olmayan bir an yaşamaya başladık ve bu sunilikten korkmaya başladım. Ânı yaşayan kimse kalmadı hatta kimsenin hatıra biriktirecek kadar gerçek olan kimsesi de kalmadı diye düşünmeden de edemiyorum sıklıkla.

Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların dostluklara eskisi gibi önem vermemesi
B) Fotoğraf sanatına yeterince değer verilmemesi
C) Günümüzde herkesin durmadan fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşması
D) İnsanların eskisi gibi sohbet edemiyor olması
E) İnsanların sürekli fotoğraf çekmekten, bulundukları ânı yaşayamamaları

8- Zeki iki kız kardeş yaşadıkları bölgedeki en büyük bilgenin yanına gitmeye, ona danışmaya karar vermişler. Bu bilge, kızların kendisine sorduğu tüm soruları yanıtlamış. Kardeşlerden bir tanesi: Elime içine bir kelebek alacağım “Elimde bir kelebek var. Bu kelebek ölü mü yoksa canlı mı?” diye bilgeye soracağım, ölü derse kelebeği serbest bırakacağım. Canlı derse, avucumu hafifçe bastıracağım, demiş. Avucu kapalı elini bilgeye uzatmış ve sormuş: Avucumun içinde bir kelebek var; bilin bakalım canlı mı, ölü mü? Bilge, kızın gözlerine uzun uzun bakmış ve cevap vermiş: Senin elinde kızım, senin elinde…

Bu paragrafta hikâyenin “ana düşüncesi” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir hayvanın yaşamasına veya ölmesine biz karar veririz.
B) Hiç kimse hayattaki her şeyi bilemez.
C) Hayatta karşılaşacağımız durumların sonuçlarının iyi veya kötü olması bizim elimizdedir.
D) Bir insanı üzmek veya onu mutlu etmek bizim seçimimizdir.
E) Bilge insanlara saygı duymalı ve onları sınamaya çalışmamalıyız.

9- Parodist zekâ, kendini saran realitenin, çevre şartlarının önce farkına varma sonra da onu tasvir etme, onu kırma, felç etme üstünlüğüne sahiptir. Şiir ya da başka bir sanat mevzubahis olduğunda sanatçıyı saran realite yalnızca gündelik dünyadan ibaret değildir, tarihle de kuşatılır sanatçıyı. Onun kuşatılma biçimi sanat tarihinin akışına müdahale edebiliyor oluşudur. Parodi zamanı kesintiye uğratır, zamanı hızlandırır, ileri alır, geri sarar, görüntüleri karıştırır ve üst üste geçirebilir.

Bu paragrafta söz edilen “parodist zekâ” ile ilgili vurgulanmak istenen nedir?
A) Sanatçıya zamanın ve gerçekliğin dışında düşünebilme ve yazabilme özgürlüğü vermesi.
B) Sanatçının tarihle ilgili yazma yeteneğini artırması.
C) Sanatçının gerçek dışı konular üzerine düşünüp yazabilmesini sağlaması.
D) Sanatçıya yeni düşünme biçimleri katması.
E) Sanatçının yeni konular bulmasına olanak sağlaması.

10- Andre Gide yaşamını yitirmiş. Bu durum beni fazlasıyla üzdü, saygılı bir hayranlık besliyordum ona karşı, çağdaş yazarlar arasında en iyisi o idi bana göre. Yaşlanmıştı evet, seksenini aşmış; yaş almış ancak ihtiyarlamamıştı. Zamanla daha da gençleşiyordu; geçmişin yığıp bıraktığı önyargılardan, bir zamanlar kendisinin de bağlı olduğu eski fikirlerden silkinerek kurtuluyor, gün geçtikçe yenileşiyor, yeni insanın örneği oluveriyordu.

Bu paragrafta Andre Gide’nin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Döneminin en iyi yazarı olması
B) Uzun ve verimli bir hayat sürmüş olması
C) Birçok eser kaleme almış olması
D) Yaşadığı süre içinde daima çağı yakalaması
E) Dünyaca ünlü olması

11- Aşık Veysel’in;
Kulak ver sözüme dinle vatandaş
Uyma laklak edip gülüşenlere
Meşgul eder seni işinden eyler
Karışırsın tembel perişanlara
Adım at ileri geriye bakma
Bir sağlam iş tut da elinden bırakma
Saçma sapan sözler hep delip takma
Allah’ın yardımı hep çalışanlara

mısralarında aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Alçak gönüllülük
B) Sadık olmak
C) Eli açık olmak
D) Dürüstlük
E) Çalışkan olmak

12- Tuluatın yok olmaya yüz tuttuğu evet doğru. Ancak tuluatın özellikle bizdeki tuluatın dönemini kapatmış olduğunu düşünmüyorum. Yok olmaya başlamış olabilir fakat bu dönemini bitirmek anlamına gelmez. Bir sanat türü yerini, kendinden doğan başka bir sanat türüne bırakırsa dönemini ikmal etmiş demektir aslında. Fransa’da Moliere’in ortaya çıkmasıyla, İngiltere’den Shakespeare ile tuluat devrini bitirmiştir ama Moliere ile Shakespeare (Şekspir) tuluattan yetişmiştir, hızlarını ondan almış sanatkârlardır.

Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuluat günümüzde önemini yitirmiş bir oyun türüdür.
B) Ülkemizde tuluata önem verilmediği için bu sanat günümüz insanları tarafından bilinmemektedir.
C) Tuluat tamamen kaybolmamıştır sadece yerini devamı niteliğinde olan türlere bırakmıştır.
D) Tuluat, dünyadaki bütün tiyatro türlerinin atası sayılır.
E) Tuluat, Shakespeare ve Moliere’in eserlerinin çıkış noktasını oluşturmuştur.

Paragraf Testlerinin Cevapları

YANITLAR: 1- D     2- E    3- D    4- C    5- E    6- C    7- E    8- C    9- A    10- D    11- E   12- C

Paragrafın Ana Fikri (Paragrafın Ana Düşüncesi) Testini PDF ve WORD olarak İNDİR

paragrafta ana düşünce ana fikir testleri
paragrafta ana düşünce ana fikir testleri

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir