Devriye

“Devir” konusunun işlendiği şiirler olup konularına göre bölümlere ayrılır. Bu şiir türünde “yaratılışın başlangıcı ve sonu” gibi konular işlenir. Bazıları yaratılışı anlatır ve bunlara “ferşiye” denir.
Zuhûra gelmeden vücud-ı âlem
Hak bana bu aşkı kıldı tecaliâ
Merkez-i esmâda Hallâk-ı âlem
Etdi vücûdumu masdar-ı eşya
Nurî

Şair bu devriyesinde yaratılışla ilgili düşüncelerini anlatmıştır. Devriyelerin bazıları son bulmayı anlatır ve “arşiye” ismiyle anılır. Devriyelerin bir bölümü de tarikata girişi “teslim ve ikrarı” anlatır.
* * *
Kurbanlar tuğlanıp gülbank çekildi
Gaflet uykusundan uyana geldim
Dört kapı sancağı anda dikildi
Üryan büryan olup meydana geldim.
Şahî
Şahî, bu devriyesinde öldükten sonra dirilişi anlatmıştır.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir