Devriye

Reklamlar

“Devir” konusunun işlendiği şiirler olup konularına göre bölümlere ayrılır. Bu şiir türünde “yaratılışın başlangıcı ve sonu” gibi konular işlenir. Bazıları yaratılışı anlatır ve bunlara “ferşiye” denir.
Zuhûra gelmeden vücud-ı âlem
Hak bana bu aşkı kıldı tecaliâ
Merkez-i esmâda Hallâk-ı âlem
Etdi vücûdumu masdar-ı eşya
Nurî

Şair bu devriyesinde yaratılışla ilgili düşüncelerini anlatmıştır. Devriyelerin bazıları son bulmayı anlatır ve “arşiye” ismiyle anılır. Devriyelerin bir bölümü de tarikata girişi “teslim ve ikrarı” anlatır.
* * *
Kurbanlar tuğlanıp gülbank çekildi
Gaflet uykusundan uyana geldim
Dört kapı sancağı anda dikildi
Üryan büryan olup meydana geldim.
Şahî
Şahî, bu devriyesinde öldükten sonra dirilişi anlatmıştır.

Yandex.Metrica