Varsağı

Aşık edebiyatı nazım şekillerinden biridir. Kafiye düzeni koşma gibidir. Dörtlük sayısı üç, dört, beş, kimi zaman da daha fazla olabilir. Genellikle hecenin 8’li kalıbı ile söylenmesi yönüyle semaiye benzer. Bu iki nazım şekli arasındaki tek fark ezgilerindedir.
Varsağılarda yiğitçe bir söyleyiş göze çarpar. Mehmet Fuat Köprülü bu konuda “varsağıların biraz kaba, erkekçe bir eda ile söylemesini” şart koşmaktadır. Varsağı, adını Güney Doğu Anadolu’da yaşam süren Varsak Türkmenlerinden almıştır.
Varsağılarda koçaklamayı andıran bir söyleyiş özelliği görüldüğü için bu türde de “yiğitlik, kahramanlık, mertlik” havası ağır basmaktadır. Bu havayı sağlamak için de sık sık “be hey, bre, hey gidi, aman hey” gibi ünlemler kullanılır.
Aman hey Allahım aman
Ne aman bilir ne zaman
Üstümüzde çayır çemen
Bitmeden bir dem sürelim

Karacaoğlan
Karacaoğlan, 8’li hece ölçüsü ve yiğitçe bir hava ile söylediği bu varsağıda sevgilisine olan aşkını anlatmıştır. Şair duygularını dile getirirken “aman, hey” ünlemlerinden yararlanmıştır.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir