Semai

“Semai” kelimesi “bir kurala bağlı kalmadan işitilerek öğrenilen” anlamına gelir. Aşık edebiyatında koşmadan sonra en çok ilgi gören nazım şeklidir. Özel ezgileri olan semailer, hece ya da aruz ölçüsüyle söylenir. Âşıklar daha çok, hece ölçüsüyle söyledikleri semailerde başarılı olmuştur.
Hece ölçüsüyle söylenen semailer, koşma tipinde olup sadece hece sayısı bakımından bu nazım şeklinden ayrılır. Sekizli hece vezni ile söylenen semailer 4+4 duraklı veya duraksız olur. Semainin dörtlük sayısı genellikle 3-5 arasında değişir. Semailerde daha çok “gurbet, aşk, doğa, özlem, ayrılık” gibi konular işlenir. Semai, az sözle yoğun bir anlam ile gerekli uyumu sağlama ustalığını gerektiren bir nazım şeklidir. Kolay bir nazım şekli gibi gözükmekle birlikte söylenmesi oldukça zordur.
Karac’oğlan eğmelerin
Gönül vermez değmelerin
İliklemiş düğmelerin
Çözer Elif Elif diye
                Karacaoğlan
Bu semaide Karacaoğlan sevgilisine duyduğu derin sevgiyi dile getirmiştir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir