Dilekçe Örneği

Dilekçe Nedir Nasıl Yazılır

Dilekçeler, çeşitli konularda birçok farklı kişi veya kurum tarafından yazılabilir. Örneğin, bir vatandaş, kamu hizmetleriyle ilgili şikayetlerini dile getirmek için bir kamu kurumuna yazabilir. Bir işveren, çalışanın işe alınması veya işten çıkarılması gibi konuları ele almak için bir iş mahkemesine yazabilir. Bir öğrenci, okuldaki sorunlarını çözmek için okul yönetimine bir dilekçe yazabilir.

Bu tür yazılar, belirli bir amaca ulaşmak için resmi bir şekilde yazılır. Belirli bir dilekçe formatına uygun olarak yazılmalıdır. Bu formatta, başlığı, tarih, alıcının adı ve adresi, konu başlığı, detaylı içeriği, talebin belirtilmesi, imza ve kişisel bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Yazımı sırasında, dilin resmi ve uygun olması önemlidir. Belirtilen taleplerin ve isteklerin doğru ve tutarlı bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Kişisel görüş ve yargılar yerine somut kanıtlar ve belgeler kullanılmalıdır.

Alıcısına ulaştığı tarihten itibaren, alıcı, bu belgeyi inceleyerek gerekli işlemleri yapar. Alıcı, yanıt vermekle yükümlüdür. Bu yanıt olumlu veya olumsuz olabilir. Olumlu yanıt durumunda, belirtilen talep yerine getirilir. Olumsuz yanıt durumunda ise, alıcı, gerekçesini sahibine açıklar.

Dilekçeler, bir kişinin veya bir grup insanın resmi makamlara veya kişilere taleplerini, isteklerini, önerilerini veya şikayetlerini iletmesi açısından önemlidir. Ayrıca, bu resmi yazılar, kişilerin haklarının korunması açısından da önemlidir.

Dilekçeler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, konuyla ilgili hukuk veya idari işlemler konusunda uzman bir avukattan yardım alabilirsiniz.

İnsanların bir isteği veya dileği dile getirmek için resmî kuruluşlara sunulan, imzalı ve adresli yazıya dilekçe adı verilir. Devletimizin Anayasasına göre bütün yurttaşların dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı bulunmaktadır. Yetkili makamlara yazılan ya da gönderilen bu belgeler, yazan insanın ismi-soyismi ile imzası ve iş veya ev adresinin yazılması şarttır. Dilekçeler verilen kurumlarca ele alınıp incelenir ve en fazla otuz ile altmış gün içerisinde yanıtlanmaktadır. Belirli bir konuyu içermeyen, isimsiz, imzasız ya da ev adresi yazılmayan dilekçeler işleme alınmaz.

Dilekçelerde Nelere Dikkat Edilir:

Kağıt ve Yazı Aracı: Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. Bilgisayar, daktilo veya kalemle yazılabilir. Eğer elle yazılacaksa dolma kalem veya tükenmez kalem kullanılır.
Başlık: Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlığa konu olan kurumun adı büyük harflerle yazılır.

Dil – Üslup: Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır. Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.
Saygı İbaresi: Karşı tarafın, bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “…durumu bilgilerinize arz ederim.”, üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa “Gereğini saygılarımla arz ederim.” veya “Gereğini arz ederim.”; yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa “İzninizi saygılarımla arz ederim.” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

Adres: Dilekçe sahibi, adını-soyadını ve açık adresini açık ve detaylı bir biçimde belirtmelidir.
Dilekçede İmza Nereye Atılır: İmza genellikle ismin üstüne atılır ve sadece bir kişinin imzası bulunur. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmeleri gerekir.

Ekler: Belgeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “Ekler” başlığı altında maddeler hâlinde sıralanır.
Muhatap (Kurum / Makam): Yazılan belgenin muhatabı olan kurumun / makamın adı satırı ortalayacak şekilde yazılır.

Kendini Takdim: Belgeyi yazan, sunduğu kurumla ilgisini belirtecek şekilde kendini kısaca tanıtır.
Sorun ve Talep (İstek / Şikâyet): Kuruma iletilmek istenen sorun, şikâyet ve kurumdan talep belirtilir.

Saygı İfadesi: Metin “arz ederim” saygı ifadesi ile bitirilir.
Tarih: Metin bölümünden sonra yazı alanının sağına gün, ay, yıl sıralamasıyla yazılır.
İmza: Yazı alanının sağında, tarihin altında yer alır.
Ad-Soyad: Yazı alanının sağında ve imzanın altında yer alır.
İletişim Bilgileri: Yazı alanının soluna iş veya ikametgâh adresiyle diğer iletişim bilgileri yazılır.
Ek (varsa): Yazılan bu belge ile birlikte sunulması gereken belgeler varsa yazı alanının sol alt kısmına “Ek:”
yazılarak bu başlık altında adı, adedi ve sayfa sayısı belirtilen belgeler numaralandırılarak yazılır.

Dilekçe Örneği

Dilekçe örneği

Dilekçe Örnekleri

28 Haziran 2016
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA
25/06/2016 tarihinde ekteki faturada bilgileri sunulan firmadan aldığım saç kurutma makinesi evde yaptığım kontrollerde çalışmamıştır. Firmadan yasal süre içinde cayma hakkımı kullanmak istememe rağmen firma isteğimi reddetmiştir. Kanuni sorumluluğunu yerine getirmeyen firmaya yasal işlem yapılmasını, ayıplı malın firmaya iadesini ve bedelinin tarafıma ödenmesini istiyorum.

Gereğini arz ederim.
Yunus ONATÇA
Gazi Mah. Emniyetçiler Sok. Çiçek Apt. No: 5/3
Yenimahalle / Ankara
Ek: Fatura

 

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir