Dil Aileleri

Dil Ailelerine Göre Dillerin Sınıflandırılması:

Aralarındaki ilgilere göre yeryüzündeki belli başlı dünya dil aileleri şunlardır:
1) Hint Avrupa Dilleri Ailesi
Hint-Avrupa dilleri: Dünyada en çok konuşulan dil ailesidir. Ve yüzlerce şivesi ve gurubu vardır. Üç milyara yakın insan bu dili ailesinde anlaşmayı sağlamaktadırlar. Günümüz dünyasında en çok konuşulan 20 dilin 12 tanesi bu dil ailesinin içinde yer almaktdır. Urduca, Pencapca, Almanca, Fransızca, İngilizce, Portekizce, Rusça, Bengalce, Hintçe, İspanyolca, İtalyanca…

2)  Hami-Sami Dilleri Ailesi
Orta Doğu’da yaygın kullanılan bir dil ailesidir. Arapça, İbranice, Aramice, Habeşçe..

3) Kafkas Dilleri Ailesi: Kafkasya’nın yerli halkının konuştuğu bir dildir.
a) Kuzeybatı Kafkas Dili: Ubıhça, Abhazca, Adıgece
b) Kuzeydoğu Kafkas Dili: Çeçen, İnguş, Dağıstan Dilleri
c) Güney Kafkas Dilleri

4) Afrika’da yaşayan insanların dilleri (Bantu)
5) Çin Tibet Dilleri Ailesi: 300’ den fazla dil bu gurupta yer almaktadır.
6) Avustralya dilleri ailesi
7) Amerika Dilleri ailesi
8) Bask dilleri ailesi

9) Ural-Altay Dilleri: Bu aile önce;
a) Ural kolu:.
b) Altay kolu olmak üzere ikiye ayrılır.

Ural kolunda: Japonca (Beşhece), Mordiv dili Ceremisce, Sâmoyed dilleri (kırk lehçe) gibi diller yer alır. Bu dili, dünya üzerinde 50 milyona aşkın insan konuşmaktadır. Macarca, Fince, Estonca, Marice, Udmurtça. Ural Dağlarının çevresinde ortaya çıktığı için bu isimler anılmaktadır

Altaykolu:
a) Türk dilleri
b) Moğol dilleri
c) Tunguz dilleri
d) Mançu dili
e) Japon dili
f) Kore dilleri (bazı).

10) Diğerleri: Tay-Kaday, Dravid, Paleo(Asya) , Karip, Hivaro, Nijer- Kongo Dilleri, Dene-Yenisey Dilleri, Saliş, Siyu, Eskimo, Aleut, Maya Dilleri gibi.

Dillerin Bazı Özelliklerine Göre Gruplandırılması

İlim akademilerinin tespit ettiğine göre, bugün yeryüzünde konuşulan dillerin çeşidi 280’i bulmaktadır. Tarih boyunca kaybolanları da göz önüne alınınca, bu sayı 680’e çıkmaktadır. Türkçe’mizin de içinde bulunduğu bu diller çeşitli prensiplere göre sınıflandırılmaktadır.

a) Zaman Esasına göre:İlkel ve türemiş olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu sınıflandırmada ilk insanların konuştuğu diller birinci, yeni diller de ikinci kategoriye sokulmaktadır.
b) Kaynak olma ve türeme prensibi ile diller:
1) Ana diller.
2) Kız diller diye sınıflandırılır. Latince ana dil, İspanyol, İtalyan, Fransız dilleri kız diller, bu diller akraba dilleridir.

c) Yaşayışlarına göre de diller:
1) Ölü diller.
2) Canlı diller diye sınıflandırılır. Sanskrit, Zent, İbrani, Latin dilleri ölü, Türkçe, Farsça, Fransızca, İngilizce gibi diller canlı dillerdir.

d)Diller şekillerinin bünyesine göre de terkibi (birleştirici ve tahlili (çözümleyici)) diye sınıflandırılır. Latince terkibi Fransızca tahlili bir dildir.

e) Yazı dili ve konuşma dili özelliklerine göre: Edebi dil ve konuşma dilleri diye ayrılır.
f) Tabii diller ve yapma diller: Bu sınıflandırma da yapma diller,  uygulama alanına geçmemiş teklifler mahiyetindedir. Esperanto gibi tabii diller çok eski zamanlardan bu günümüze kadar devam eden yaşayan canlı diller ve ölü dillerdir.

g) Gramer şekillerinin benzerliğine göre:
a) Yapılarına göre,
b) Dil ailelerine göre ,

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir