Edebiyat tarihçisi, yazar. Yanya'da doğdu. Teşvikiye Nü­mü no Mektebİ'nde İlk, Kabataş Erkek Usesı'nde orta, Yük­sek Öflrolmon Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bolümü'nde yüksok tahsilini yaptı. Kars, Sivas, Yozgat liselerinde edebi­yat öğretmenliği yaptı (1934-1944). Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Türk Edebiyatı doçenti ol­du (1944). 1954'te profesörlüğe yükseldi. 1982 yılında emek­li oldu. Ankara'da oturmaktadır. Kenan Akyûz, günümüz edebiyat tarihçisi ve yazarların­dandır. Yeni Türk edebiyatı araştırmaları ile tanınmıştır. Türkoloji Dergisi, Hisar, Türk Dili vb. dergilerde inceleme, tenkit ve makaleleri çıkmıştır. Eserleri: 1. Tevfik Fikret (1947), ......