Etiket: Yeni Türkçe

Eski Anadolu Türkçesi ve Eserleri

Eski Anadolu Türkçesi Hakkında Kısaca Özet Bilgi Eski Anadolu Türkçesi (EAT), Türk dili tarihinde önemli bir yere sahip olan bir dönemdir. Bu dönem, 13. yüzyıldan 16. yüzyıl sonlarına kadar Türk dili üzerindeki en etkili dönemlerden biridir. Eski Anadolu Türkçesi, Türk dilinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır ve bugün Türk dili üzerindeki etkisi hala devam etmektedir. Eski Anadolu Türkçesi, 13. yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu'da kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Anadolu, Anadolu Selçuklu Devletinin kontrolü altındaydı ve bu nedenle Türkçe, resmi dil olarak kabul edilmiştir. ......

Kıpçak Türkçesi

Kıpçak Türkçesi Hakkında Geniş Detaylı Bilgi Kıpçak Türkçesi, Türk dili ailesinin Kıpçak koluna ait bir Türk lehçesidir. Bu lehçe, eski Türk lehçeleri arasında yer alır ve günümüzde Kıpçak Türkleri tarafından kullanılmaktadır. Kıpçak Türkçesi, Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde konuşulan bir dildir. Bu makalede, Kıpçak Türkçesi hakkında detaylı bilgi verilecektir. Kıpçak Türkçesi, Türk dilinin birçok özelliğini taşımaktadır. Bu özellikler arasında ünlü uyumu, ekler, fiil çekimleri ve sözcük yapısı yer almaktadır. Kıpçak Türkçesi, Türk dili tarihinde önemli bir yere sahip olan Kıpçaklar tarafından konuşulmaktadır. ......

Harezm Türkçesi 

Harezm Türkçesi Hakkında Kısaca Özet Bilgi       11. ve 13. yüzyıllarda nüfus yapısı ve siyasi bakımdan Türkleşen Harezm bölgesinde Karahanlı Türkçesi temelinde Oğuz, Kıpçak ve Kanglı Türkçelerinin kaynaşmasından oluşan dile Harezm Türkçesi adı verilir. Harezm Türkçesi Dil Özellikleri • Kelime başında b, içinde nazal n olan seslerde m sesine dönüşür, diğerlerinde korunur: ben > men, bin > min; bar-, ber- • Çok az örnekte k > h değişimi görülür; akşam > ahşam. • Kelime ortasındaki ve sonraki d sesi korunur; edgü, od. • Köktürkçe ......

Çağatay Türkçesi

Çağatay Türkçesi Hakkında Kısaca Özet Bilgi       Çağatay terimi Cengiz Han’ın ikinci oğlu Çağatay’dan gelmektedir. Çağatayca, Timurlular (1405-1506) devrinde gelişen ve Karahanlı ile Harezm Türkçesinden sonra Orta Asya’da ortaya çıkan üçüncü yazı dilidir, Ali Şir Nevayi döneminde klasik bir edebi dil hâline gelmiştir. 15. yüzyıldan sonra 20. yüzyıla kadar Türk dünyasında esasen iki ayrı yazı dili kullanılmıştır: Oğuzlara dayanan Türk topluluklarının kullandığı Batı Türkçesi (Osmanlı Türkçesi-Azeri Türkçesi), bu sınırın doğusunda kalan Türk topluluklarının kullandığı Türkçeye verilen addır. Çağatay Türkçesi Dil ......
Yandex.Metrica