Etiket: Orta Türkçe Dönemi

Eski Anadolu Türkçesi ve Eserleri

Eski Anadolu Türkçesi Hakkında Kısaca Özet Bilgi Eski Anadolu Türkçesi (EAT), Türk dili tarihinde önemli bir yere sahip olan bir dönemdir. Bu dönem, 13. yüzyıldan 16. yüzyıl sonlarına kadar Türk dili üzerindeki en etkili dönemlerden biridir. Eski Anadolu Türkçesi, Türk dilinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır ve bugün Türk dili […]

Kıpçak Türkçesi

Kıpçak Türkçesi Hakkında Geniş Detaylı Bilgi Kıpçak Türkçesi, Türk dili ailesinin Kıpçak koluna ait bir Türk lehçesidir. Bu lehçe, eski Türk lehçeleri arasında yer alır ve günümüzde Kıpçak Türkleri tarafından kullanılmaktadır. Kıpçak Türkçesi, Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde konuşulan bir dildir. Bu makalede, Kıpçak Türkçesi hakkında detaylı bilgi verilecektir. Kıpçak […]

Karahanlı Türkçesi

Karahanlı Tarihi Hakkında Kısaca Özet Bilgi        Uygur Devleti’nin yıkılmasından sonra Orta Asya’nın doğusundaki yani Doğu Türkistan’daki boşluk, bu bölgede yaşayan Karluklarla beraber Yağma, Çiğil ve Tohsı gibi Türk boylarının da göç etmelerine neden olmuştur. Göçen bu Türk boyları Tarım Havzası’nın batısına, Kâşgar ve civarına yerleşmişlerdir. Buradaki Türk […]

Harezm Türkçesi 

Harezm Türkçesi Hakkında Kısaca Özet Bilgi       11. ve 13. yüzyıllarda nüfus yapısı ve siyasi bakımdan Türkleşen Harezm bölgesinde Karahanlı Türkçesi temelinde Oğuz, Kıpçak ve Kanglı Türkçelerinin kaynaşmasından oluşan dile Harezm Türkçesi adı verilir. Harezm Türkçesi Dil Özellikleri • Kelime başında b, içinde nazal n olan seslerde m […]

Çağatay Türkçesi

Çağatay Türkçesi Hakkında Kısaca Özet Bilgi       Çağatay terimi Cengiz Han’ın ikinci oğlu Çağatay’dan gelmektedir. Çağatayca, Timurlular (1405-1506) devrinde gelişen ve Karahanlı ile Harezm Türkçesinden sonra Orta Asya’da ortaya çıkan üçüncü yazı dilidir, Ali Şir Nevayi döneminde klasik bir edebi dil hâline gelmiştir. 15. yüzyıldan sonra 20. yüzyıla […]