Şiirde Konu Üzerinde konuşulan, yazı yazılandır. Konu günlük olaylardan alınabileceği gibi insanlar arası ilişkilerden, toplumsal gerçeklerden, sorunlardan bilim ve teknolojiden., kısaca yaşamın her kesiminden seçilebilir. Şiirde Tema Bir sanat yapıtının üzerine temellendirildiği duygu ve düşüncedir. Temanın konu ile karıştırılmaması gerekir. Konu, somut nitelikli özellikler yansıtırken tema, soyut özellikler gösterir. Bir yapıtın teması onun konusu demek değildir; tema, konunun çok özel bir biçimde işlenmiş ayrıntısıdır. Örneğin ilkbaharın konu edildiği bir şiirde ilkbahar karşısında duyulan yaşama sevinci, canlılık bu şiirin temasıdır. Şiir, anlatmaya bağlı metinlerden farklı ......