Etiket: Anlatıcı ve Bakış Açısı

Anlatıcı

Anlatıcı, yazarın eserini okuyucuya ileten bir figürdür. Burada dikkate değer bir ayrım vardır: Yazar ile anlatıcı arasında bir ayrım bulunur. Anlatıcı, yazar tarafından oluşturulan kurgusal bir karakterdir.

Anlatıcı, eserin dünyasındaki olayları, karakterlerin yaşadığı sorunları, kahramanları, mekanları ve zamanı bilir ve bu bilgileri okuyucularla paylaşır.

Edebi metinlerde anlatım genellikle birinci kişi anlatıcı veya üçüncü kişi anlatıcı perspektifinden sunulur. Bu, hikayenin karakterin bakış açısından veya dışarıdan bir gözlemci tarafından aktarılabileceği anlamına gelir. Ayrıca, üç farklı bakış açısı olan hâkim, kahraman ve gözlemci bakış açılarına da değinilir.

Hâkim bakış açısı, tüm karakterlerin düşünce ve duygularını bilen ve genellikle 3. şahıs anlatımını kullanarak anlatılan bir tarzdır. Kahraman bakış açısı, hikayenin bir karakter tarafından anlatıldığı ve bu karakterin duygularına odaklandığı birinci kişi anlatımıdır. Gözlemci bakış açısı ise, olayları ve karakter davranışlarını tarafsızca aktaran bir anlatımı ifade eder.

Anlatıcı, bu farklı bakış açıları aracılığıyla hikayenin derinliklerine iner, karakterlerin iç dünyalarını ve karşılaştıkları sorunları detaylı bir şekilde sunar, bu da okuyucunun daha zengin bir deneyim yaşamasını ve eserin temasını daha iyi anlamasını sağlar.

Hikaye ve Romanlarda Bakış Açıları

Bakış Açısı Nedir ve Nasıl Bulunur

Hikaye ve roman türündeki edebi eserlerde, anlatıcı karakterin veya varlığın, karşılaştığı insanlar, varlıklar ve olaylar karşısında sergilediği tutum ve algılama biçimi; sahip olduğu dünya görüşü, hayat tecrübesi, kültürel birikim, yaş, mesleki altyapı, cinsiyet, psikolojik durum ve bulunduğu mekana bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Edebiyatın bu alanında, anlatımın gerçekleştirilme biçimine ilişkin olarak dört temel bakış açısı ve anlatıcı türü bulunmaktadır:

1) Hakim Bakış Açısı (Tanrısal İlahi Bakış Açısı): Bu bakış açısı, anlatıcının hikayede gerçekleşen her olayı, tüm karakterlerin düşünce ve duygularını bilen bir konumda olmasını ifade eder. Anlatıcı, bu durumda olayların içinde yer almadan, her şeyi gören ve bilen bir pozisyona sahiptir.

2) Kahraman Bakış Açısı: Bu bakış açısında anlatıcı, hikayenin merkezindeki karakterdir ve olayları kendi perspektifinden, kişisel deneyim ve duyguları çerçevesinde aktarır. Dolayısıyla, hikaye kahramanın gözünden anlatılır.

3) Gözlemci Bakış Açısı: Gözlemci bakış açısında, anlatıcı hikayenin içinde yer alan bir karakter değildir, fakat olayları dışarıdan izleyen ve bunları tarafsız bir şekilde aktaran bir konumdadır. Anlatıcı, karakterlerin iç dünyasına tam olarak nüfuz edemez.

4) Çoğulcu Bakış Açısı: Bu bakış açısı, birden fazla karakterin perspektifini ve düşüncelerini içerir. Anlatıcı, hikayeyi farklı karakterlerin gözünden, onların duygu ve düşüncelerini de aktararak çok yönlü bir şekilde anlatır.

Bu çeşitli bakış açıları ve anlatıcı türleri, eserin derinliği, karakterlerin iç dünyasının yansıtılma biçimi ve olay örgüsünün aktarılmasında büyük bir rol oynar. Her biri, okura eseri farklı bir perspektiften değerlendirme ve anlama imkanı sunar.

Gözlemci Bakış Açısı

Gözlemci Bakış Açısı Nedir Ne Demektir Bu bakış açısı, anlatıcı yönünden kahraman bakış açısı ile yapılan anlatıma benzer. Aralarındaki temel fark, gözlemci anlatıcının, olayların oluşması ve akışında belirleyici rolü olmayan biri olmasıdır. Gözlemci bakış açısı, etrafında olup bitenleri bir kamera gibi izler, tarafsız bir tutumla gözlemlerini okura aktarır. Gözlemci anlatıcı, hakim bakış açısı anlatıcısı gibi […]...

Kahraman Bakış Açısı

Kahraman Bakış Açısı Nedir Ne Demektir Kahraman Bakış Açısı, hikayedeki karakterlerden birini temsil edebilir. Aynı zamanda, anlatının tamamını omuzlayan ve merkezinde yer alan baş kahraman olma olasılığı bulunurken, hikayenin daha arka planda kalmış unsurlarından biri olarak da karşımıza çıkabilir. Kahraman bakış açısının erişebildiği ve ulaşabileceği bilgi, algı, deneyim, normal bir insanın yaşantısı ile sınırlıdır. “Birinci […]...

Hakim (İlahi – Tanrısal) Bakış Açısı

Hakim (İlahi – Tanrısal) Bakış Açısı Nedir Hâkim bakış açısında anlatıcı, kendisinden “ben” diye söz etmez, hep III. tekil kişi “o”yu kullanır. Hâkim bakış açısı ile yazılan eserlerde anlatıcı her şeyi bilir, her zamanda ve her yerdedir. Olaylara ve kişilere tümüyle hâkimdir. Kahramanların duygularını, düşüncelerini, kafalarından neler geçirebileceğini anlar ve anlatır. Her ne kadar yaşanmış, […]...

Üçüncü Kişi Anlatıcı

3. Kişi (Üçüncü Şahıs, O) Anlatıcı Üçüncü Şahıs Anlatıcı, edebiyatın çeşitli dallarında, özellikle de roman ve hikaye yazımında sıkça rastlanan anlatıcı çeşitlerinden biridir. Bu özel anlatım biçiminde, yazar, hikayeyi “üçüncü şahıs” perspektifiyle, yani “O” kişi zamiri aracılığıyla sunar. Bu anlatım tarzı, kendi içerisinde farklı alt kategorilere ayrılarak çeşitlenme gösterir. Bu nedenle, 3. Kişi Anlatıcı’yı daha […]...

Birinci Kişi (Ben – I. Tekil Şahıs) Anlatıcı

I. Kişi (Birinci Şahıs, Ben) Anlatıcı Birinci Şahıs Anlatıcı, adının da işaret ettiği üzere, genellikle hikayenin içerisinde yer alan bir karakterin, çoğunlukla ana karakterin perspektifinden olayların doğrudan aktarıldığı bir anlatım tekniğidir. Bu özel anlatım tarzı, “yazar” ile “anlatıcı” karakterlerini birbirinden kolaylıkla ayırt etme imkanı sağlar. Bunun nedeni, “anlatıcı“nın hikayedeki olaylara müdahil olan karakterlerden biri haline […]...

Roman ve Hikayede Anlatıcı

Anlatıcı Nedir Ne Demektir Anlatıcı, edebiyat eserlerinde, okuyucuya hikayeyi aktaran öznedir;. Fakat burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir ayrım vardır: eseri kaleme alan gerçek kişi yani yazar ile hikayeyi anlatan, bu soyut varlık birbirinden farklıdır. Yani, anlatıcı, yazarın kendi eseri içerisine yerleştirdiği ve aracılığıyla hikayeyi okura ulaştırdığı kurgusal bir varlıktır. Anlatıcı, eserin içsel evreninde meydana […]...