1. Sanırım bu söylenti başkanın da kulağına gitmiş olsa gerek. 
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A) “sanırım” sözcüğü atılmalı. B) “sanırım” yerine “eminim” sözcüğü getirilmeli. C) “kulağına gitmek” yerine “duymak” sözcüğü getirilmeli. D) “da” sözcüğü atılmalı. E) “olsa gerek” yerine “olabilir” sözcüğü getirilmeli. 2. 19. yüzyılın toplumsal ilerlemeye, insanlar arası iletişimin gelişimine olan iyimser inancını paylaşmayan bu yazarlar dış dünyaya, topluma değil, insanın iç dünyasına, bilincin karmaşıklığına eğildiler. Klasik gerçekçi romanın üç ana öğesi, yani olay örgüsü, karakter ve çevre modernist romanda ......