Mevlânâ'nın torunu, Sultan Veled'in oğludur. İyi bir eği­tim görmüş, bir süre Mevlevî tarikatının şeyhliğini yapmış­tır. Hassas ve duygulu bir şairdir. Farsça söylenmiş gazel ve rubailerden oluşan bir dîvanı vardır. ...