Zıt Anlamlı Kelimeler

ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER

– Farklı sözcüklerin karşıt kavramları ifade etmesine zıt anlamlı kelimeler denmektedir.

* İnce çizgili kumaşları tercih ediyorum. (kalın)
* Ahmet geldiğine göre telaşlanmamıza gerek yok. (gittiğine) { Bu kadar erken gelebilmeyi nasıl başarıyorsun? (geç)
* Bu küçük ve tenha otel inanılamayacak kadar temizdi. (pisti)

– Sözcüklerin karşıtlık doğurabilmesi, anlam alanlarının çakışmasına (bağlama) bağlıdır.

* Dışarıya çıkarken üzerine kalın bir şeyler al. (inerken değil girerken)

* Sizden küçük bir ricam olacak. ( büyük değil önemli) h Sözcüğün olumsuz biçimi, karşıtı değildir.

* Orhan, dün İstanbul’a gitmiş. (Olumsuzu gitmemiş, karşıtı gelmiş.)

* Acılı yemeklerden uzak durmalısın. (Acılı sözcüğünün karşıtı tatlıdır.)

– Her sözcüğün karşıt anlamlısı yoktur.
* Kararlı adımlarla kürsüye doğru yürüdü.
* Kısa zamanda tahmin ettiğinden büyük bir şöhrete kavuşmuştu.

Örnek soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada kullanılmamıştır?

A) Dondurucu soğukların ardından gelen sıcaklar herkesi mutlu etmişti.

B) Merdivenleri inip çıkmakta zorlanmaya başlamıştım.

C) Bizim evin geleni gideni her zaman çok olur.

D) Davete katılma veya katılmama kararını ben veremem.

E) Temiz kirli demeyip bütün tabakları makineye attı.

A’da soğuk-sıcak, B’de inip-çıkmak, C’de gelen-giden, E’de temiz-kirli sözcükler zıt anlamlı sözcüklerdir. D seçeneğinde kullanılan katılma-katılmama sözcükleri zıt anlamlı değildir. Katılmama sözcüğü, katılma sözcüğünün olumsuzudur.

NOT: Karşıt anlamlılık daha çok sıfat ve eylemlerde olur:
doğru-yanlış, iyi-kötü, eski-yeni, yaşlı-genç, uzun-kısa, İnmek-çıkmak, gülmek-ağlamak, gelmek-gitmek.vb.
UYARI: Bir sözcüğün olumsuz biçimi onun karşıt anlamlısı değildir.
Örneğin
“üzülmek” sözcüğünün karşıt anlamlısı” üzülmemek” değil, “sevinmektir.

Zıt Anlamlı Sözcükler Tablosu

SÖZCÜK ZIT ANLAMI
acemi usta
aktif pasif
azami asgari
artı eksi
açık kapalı
alçak yüksek
alt üst
ağır hafif
acı tatlı
arka ön
azalmak çoğalmak
afacan uslu
alçak gönüllü kibirli
alıcı satıcı
anormal normal
ak kara
ast üst
atılgan çekingen
aşağı yukarı
aynı farklı
aydınlık karanlık
bekâr evli
bolluk kıtlık
borç alacak
bulanık duru
başlamak bitirmek
büyük küçük
batı doğu
barış savaş
bağımsızlık tutsaklık
çekmek itmek
SÖZCÜK ZIT ANLAMI
galip mağlup
genç yaşlı
güzel çirkin
gerçek sahte
hatırlamak unutmak
hırçın uysal
hızlı yavaş
ıssız kalabalık
iniş çıkış
ilk son
indirim zam
iyi kötü
dış
ince kalın
katı yumuşak
kaybetmek bulmak
keder neşe
kalabalık tenha
kuru yaş
kış yaz
kıt bol
kirli temiz
medeni ilkel
ödül ceza
nazik kaba
negatif pozitif
minimum maksimum
neşeli üzgün
övmek yermek
pahalı ucuz
ret kabul

Örnek Soru 1

“Bu iki ülke arasındaki ilişkiler, bir süre sonra gerginliğe dönüştü.” cümlesinde, “gerginlik” yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle eskisine göre karşıt bir anlam kaza­nır?

A) Gevşeme B) Genişleme
C) Bütünleşme D) Yakınlaşma
E) Yumuşama

Çözüm:
Bu cümledeki yargının karşıt bir anlam kazan­ması için “gerginlik” sözcüğünün yerine onun zıt anlamlısı olan E’deki “Yumuşama” sözcüğü geti­rilmelidir.
Cevap E’dir.

Örnek Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbirleriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur?

A) Çok satış yaptı ama az kâr yaptı.
B) Sonunda aradığı kitabı buldu.
C) Çocuk önce ödevini yaptı, sonra top oynadı.
D) İzciler uzun yolu kısa zamanda aldılar.
(1992-FL)

Çozum:

A’daki “çok” ve “az”
C’deki “önce” ve “sonra”
D’deki “uzun” ve “kısa” sözcükleri karşıt anlamlı sözcüklerdir.
B’de ise karşıt anlamlı sözcükler yoktur.
Cevap B’dir.

« »

Alt Kategoriler:

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica