Etiket: Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Tiyatronun Kökeni

Tiyatro da başka sanatlar gibi dinsel törenlerden doğmuş, sonra dinden bağımsızlaşarak sanatlaşmıştır. Kökeninde, ilkel insanın doğa olaylarını kendi bedensel hareketleriyle simgesel olarak temsil etme çabaları yatar. Avrupa'da Üst Paleolitik Çağdan (İ.Ö 40-10 bin yıl önce) kalma mağara resimlerinde, ellerine ve yüzlerine hayvan postları geçirmiş insanların ritmik hareketler yaptığı görülmektedir. Bunlar, maske ve köstüm kullanımının, dolayısıyla tiyatronun ilk örneği sayılır. Maske, kişinin kendi kimliğinin aşarak başka kimlikleri ve daha genel varlık biçimlerini temsil etmesinin en etkin yollarından biridir. İlkel toplulukların animist inançlarına ......

Tiyatro Salonları

  BURSA TİYATROLARI Akpınar Kültür Sanat ve Spor Merkezi İSTANBUL (AVRUPA) TİYATROLARI Seyr-î Mesel Tiyatro Atölyesi İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) TİYATROLARI Oyun Atolyesi Barış Manço Kültür Merkezi   Tiyatro Ana Sayfasına Dönmek İçin TIKLAYIN   ...

Tiyatro Metinleri

  ÇEVİRİ OYUNLAR MOLIERE ya da  AİLE TİYATROSU (Mikhail Bulgakov’un “Le Roman de Monsieur de Moliere” adlı eserinden esinlenerek) - YAZAN : GUY SHELLEY ÇEVİRİ : Işık NOYAN / Recep AYYILMAZ S A Y F A 27 - YAZAN : JEAN -LOUIS BAUER ÇEVİRİ :RECEP AYYILMAZ - IŞIK NOYAN KÜÇÜK ŞEYLER - Yazan : Susan Glaspell  Çeviren: Adnan Çevik EDMOND - Yazan : David Mamet  Çeviren: Adnan Çevik Çevrilmiş Çagdaş Türk Oyunları EYES OF MAGIC  Writer: Dr. Mehmet Murat İldan  Translated by Yurdanur Salman GALILEO GALILEI  Writer: Dr. Mehmet ......

Tiyatro Terimleri

- H - Hafif Komedya :Tek amacı eğlendirmek olan bu komedya biçiminde esnek bir doku vardır.Konuşma örgüsü hızlı bir gelişim gösterir.İnce bir taşlamayı kapsar. Hafiflik :Tiyatro konuşmasında doğru boğumlamayı engelleyen yapaylık. Halk Tiyatrosu :Geniş halk yığınlarına yönelen hem öğretici,hem eğlendirici tiyatro. Hareket Yapımı: Oyun düzeninde yoruma uygun olarak hareketlerin ortaya çıkarılması.Hareketin uygulayımsal ölçülerinin,duygusal değerlerinin ve niteliklerinin saptanması. Hint Tiyatrosu : İ.S önce 320 tarihinden VIII.yüzyılın sonlarına kadar süren klasik dönemden sonra IX. yüzyılın başlarından sonlarına kadar süren "klasik sonrası" dönem içinde gelişen Hint Tiyatrosunun kapsamı ......

Tiyatro Terimleri

-A- Açılmak: Oyuncunun gövdesiyle seyirciye dönmesi.. Agora: Pazar yeri. Antik tiyatro yapısı ortaya çıkmadan ve Diyonizos Şenlikleri Atina'daki Akropolis'in güneydoğu yamacına alınmadan önce oyunlar pazar yerinin basamaklı tarafında oynanırdı. Seyirciler basamaklara otururdu. Alegori: Belli bir kavram düşünce yada ahlak kategorisinin kişileştirme yoluyla canlandırmak, alegoriyi simgeden ayırmak gerekir, çünkü simge kişisel de özeti verirken alagort genelde özeti verir; alegoride tüm ayrıntılar imgesel bütünlük içindedir. Agon: Antik tiyatroda, tragedya ozanları, oyuncular ve dithyrambas koroları arasında yapılan yarışmalar... Yunan tragedyasında, savsöz ve karşı savsözün öneri ve karşı ......

Çocuk Tiyatrosu

Türkiye’de Çocuk Tiyatrosunun Tarihi Gençlik tiyatrosu çocuk tiyatrosu kapsamında değerlendirilmiş, bu anlamda ciddi çalışmalar yapılmamıştır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından kurulan “Çocuk Tiyatrosu Birimi”nin önemini ortaya koyabilmek için öncelikle Türkiye’de Çocuk Tiyatrosu’nun gelişimine bakmak gerekir. “Ülkemizde çocuk tiyatrosu düşüncesi ilk kez İstibdat döneminde ortaya atılmış, On dokuzuncu yüzyılın sonlarında okullarda oynanmak üzere çocuk oyunları yazılmaya başlanmıştır, II. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde çocuk tiyatrosunun bir eğitim aracı olarak değerlendirilebileceği, ilkokul programında çocuk tiyatrosu derslerinin verilebileceği konusu uygulamaya değilse de gündeme gelir. İsmayil Hakkı Baltacıoğlu’nun ......
Yandex.Metrica